İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hk. Tebliğle

Sayın Üyemiz,

 

 

18.08.2016 tarihli, 29805 sayılı resmi gazetede yayımlanan “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/8)” ilişikte sunulmaktadır.

 

Söz konusu tebliğ ile;  09.08.2016 tarihinden sonra Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi almak için Bakanlığa yapılan başvurularda, faaliyet konusu işin ihale tarihinin 09.08.2016 tarihinden önce olduğunun tevsik edilmesi durumunda, ilgili başvuruya istinaden belge tanzim edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

 

18.08.2016 tarihli, 29805 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)” ilişikte sunulmaktadır.

 

Söz konusu tebliğ ile;  09.08.2016 tarihinde yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihinden önce yapılan uluslararası ihale konusu işlere ilişkin olarak, Kanunun yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümleri çerçevesinde Ekonomi Bakanlığınca verilecek Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine istinaden damga vergisi ve harç istisnası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Her iki Tebliğ için İlgili Link: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160818.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160818.htm

 

 

Saygılarımızla,

İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar-Ge Şubesi

PAYLAŞ