PROJELER

DEZDEM

Dezavantajlı Kişilerin Deri ve Deri Sektöründe Mesleki Eğitim Yoluyla Topluma Entegrasyonu Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, ÇSGB Genel Müdürlüğünün Operasyon Yararlanıcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Program Otoritesi ve ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın Sözleşme Makamı (İKG PRO) olduğu Dezavantajlı Kişilerin Deri ve Deri Sektöründe MEsleki Eğitim Yoluyla Topluma Entegrasyonu Projesi Hibe Programı kapsamında yer alan ve İDMİB, TASK tarafından uygulanan DEZDEM projesi.

Deri ve Deri Ürünleri Mesleki Belgilendirme Merkezi

Deri ve Deri Ürünleri sektörünün en fazla ihracatçı üyesine sahip organizasyonu olarak, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği deri, ayakkabı, konfeksiyon ve saraciyeden oluşan tüm alt sektörlerin desteği ile "Yetkin Belgeli İşgücü İstihdamında Çözüm Ortaklığı" projesini hayata geçirmiştir. 27 ay süren deri ve deri ürünleri Voc-Test Merkezi Projesi; sektördeki çalışanların MYK onaylı sertifikalarla belgelendirilmesiyle tüm sektörün yeterlilikleri sertifikalarla kanıtlanmış işgücüne kavuşmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
PAYLAŞ