Nasıl Üye Olunur?

NASIL ÜYE OLURUM?

        Birliğimize üye olmak için üyelik başvuru formu  ve taahhütnameyi doldurarak, başvuru formundaki ekler kısmında yer alan belgeler ile birlikte ihracatçı birlikleri merkezlerine veya irtibat bürolarına başvurmanız yeterli olacaktır.

Üyelik Şartları ve Bilgilendirme:

1. Üyelik başvuru formunda İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları birliğini işaretleyiniz.

2. Üyelik başvuru formunda üye iletişim bilgilerini (adres, telefon, faks, e-posta) eksiksiz bir şekilde doldurunuz.

3. Genel Sekreterliğimizde herhangi bir birlikte üyeliği olan firmalar, yalnızca başvuru formu, taahhütname ve imza sirküleri fotokopisi ile diğer birliklerimize üye olabilirler.

4. Vekâletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekâletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri fotokopisi eklenmelidir.

5. Giriş aidatı  200 ₺, yıllık aidat ise 100 ₺' dir.

6. Yeni üye olan firmalardan üye olunan yılda ayrıca yıllık aidat tahsil edilmeyecektir.

PAYLAŞ