Haziran 2024 Elektronik Sohbet Toplantıları

Sayın Üyemiz; 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından gönderilen bir yazıya atıfla, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 4 Haziran 2024 Salı günü saat 14.00’de Tunus'ta görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizle “Tunus Pazarına Giriş” konulu, 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 14.00’de Pakistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizle “Pakistan Pazarına Giriş” konulu e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği iletilmektedir. 
 

Aşağıda toplantı kayıt bağlantıları paylaşılmaktadır.

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.

Tunus - “Tunus Pazarına Giriş” : bit.ly/44KFBFj
 

Pakistan - “Pakistan Pazarına Giriş”: bit.ly/3K8UEPn