İDMİB 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU ASKI LİSTESİ HAKKINDA

Değerli Üyemiz,

Birliklerimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurullarına ilişkin ilan metni ve sirküler daha önce ilan.gov.tr’de ve web sitemizde yayımlanmış ayrıca üyelerimize e-posta ile de iletilmişti. 

Diğer taraftan, 03.09.2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik”in 12. maddesinin 2. fıkrası “Seçimsiz genel kurullarda genel sekreterlik, vecibelerini yerine getirmiş üyeleri ve aidat borçlarını gösteren listeyi ilk toplantı tarihinden oniki gün önce birlik merkezinde ilan ederek üç gün üyelerin incelemesine sunar. İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar genel sekreterlikçe incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır.” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği 2023 yılı Olağan Genel Kurul askı listesine aşağıdaki linkten erişilebilir. İlan süresi içerisinde listeye herhangi bir itiraz yapılmamış olup anılan liste 10.04.2024 tarihi itibarıyla kesinleşmiştir.

Birliklerimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurullarına ilişkin kapsamlı bilgilendirmeye ise aşağıdaki linkten erişilebilmektedir.

https://www.itkib.org.tr/tr/gundem-ana-sayfa-duyurular-ihracatci-birlikleri-genel-kurula-cagri.html

 

Ek:  Askı Listesi

İlgili Dosyalar

Deri Askı Listesi

(0.578473 mb)