İthalat: 2023/21 Sayılı Tebliğ Değişikliği Hk.

Sayın Üyemiz,

 

       Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Bürokrasinin azaltılması ve Dijital Türkiye çalışmaları çerçevesinde hazırlanarak 7/4/2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/21 sayılı İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği kapsamında, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda daha hızlı ve kullanıcı dostu şekilde yapılmasını teminen yetkilendirme süreçlerinde azaltma yapılarak uygulamaya koyulduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bu defa başvurulara ilişkin tüm aşamaların tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilerek kullanıcıların yetkilendirilmesi amacıyla mezkûr Tebliğ'de bazı değişikliklerin gerçekleştirildiğinden bahisle “İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği’nde (İthalat: 2023/21) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 05/04/2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, anılan yazıda Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemleri yetkilendirme süreçlerine dair değişiklik Tebliği ve başvuru süreçlerini özetleyen ve kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmış bilgilendirme Kılavuzu ekte sunulmakta olup, resmi başvurular için yukarıda bahsi geçen Tebliğ hükümlerinin esas alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

EK: İthalat 2023-21 sayılı Tebliğ Değişikliği ve Kılavuzu