SEE BRIDGE PROJESİ ULUSAL WEBINAR DAVETİ

Sayın Üyemiz, 

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği COSME- Tek Pazar Programı finansal desteğiyle yürütülen SEE BRIDGE Projesi, yeşil ve dijital dönüşümü teşvik etmek amacıyla hem KOBİ’leri hem de KOBİ’lere hizmet veren kurumları desteklemeyi hedeflediği bildirilmektedir. 

Çeşitli eğitimler ve çalıştaylarla aracı kuruluşların kapasitelerini arttırmayı hedefleyen proje kapsamında, KOBİ’leri ve onlara hizmet veren aracı kurumları bir araya getirecek ulusal bir webinar düzenlenmesi planlandığı ve bu çerçevede, sürdürülebilirlikte dijital çözümler, SKDM’deki güncel gelişmeler ve AB hibe programları hakkında detaylı bilgiler paylaşılarak yeşil & dijital dönüşüm alanında yenilikçi çözümlere odaklanılacağı ifade edilmektedir.

30 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye saatiyle 10:00’da gerçekleştirilecek webinara, (webinar-kayıt-formu/google.com) adresinden kaydolunabileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Gündem:

  • 10:00-10:10 Açılış Konuşmaları
  • 10:10-10:20 SEE BRIDGE Projesi Tanıtımı
  • 10:20-10:50 AB Hibe Programları: Fırsatlar ve Başvuru Süreçleri
  • 10:50-11:20 Sürdürülebilirlikte Dijital Çözümler
  • 11:20-11:30 Soru & Cevap