Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları - AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbet Toplantıları-AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği: AB Ticaret Politikası Alanındaki Güncel Gelişmeler ve Ülkemize Yansımaları” e-sohbet etkinliğinin 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği iletilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Elektronik Sohbet Toplantısı