Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları- DTÖ Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları DTÖ Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği: “DTÖ Kurumsal İşleyişi ve Gündeminde Yer Alan Müzakere Konuları” e-sohbet etkinliğinin 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği aktarılmaktadır.

İlgili etkinliğe kayıt yaptırmak isteyen firmalarımız aşağıda yer alan ekteki bağlantıdan kayıt yaptırabilmektedir.

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.