Devlet Yardımları Hakkında

İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN SORUMLULUĞUNDA OLAN DEVLET YARDIMLARI HANGİLERİDİR?

 

Pazara Giriş Belgeleri

Fuar Katılım Desteği

Tasarım Desteği

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

 

DEVLET YARDIMLARINA BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN KOŞULLAR NELERDİR?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler desteklerden yararlanabilmek için başvuru yapabilir (Şahıs firmalarının destekten yararlanabilmesi mümkün değildir)

Birlik üyesi olmak

Destek başvurusunda bulunulan harcamalar için herhangi bir kamu kaynaklı destek almamış olmak

Ayrıca her destek türünün ayrı ayrı ön koşulları bulunmaktadır. Başvuru yapabilmek için bu koşulların sağlanması gerekmektedir.

 

DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN MEVZUATLARA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

http://www.idmib.org.tr/ adresinde yer alan devlet destekleri başlığına giriş yapılıp ilgili mevzuatlara, başvurular için gerekli belge listelerine ve özet bilgilere ulaşılabilir.

 

YURTDIŞINDA MAĞAZA VEYA OFİS-DEPO AÇMAK İSTİYORUM. BUNA YÖNELİK BİR DESTEK MEVCUT MUDUR?  VARSA BAŞVURU İÇİN KOŞULLAR NELERDİR?

2010/6 Sayılı Yurtdışı Birim Marka ve tanıtım desteğinden yararlanabilirsiniz. Bu kapsamda kira, marka tescil giderleriniz %50 oranında, tanıtım giderleriniz ise %60 oranında desteklenmektedir. Devlet yardımlarına başvuru yapabilmek için genel koşulları sağlamanıza ek olarak:

 

Türkiye'deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye'deki ana şirket arasında organik bağın olması,

Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye'de üretilen ürünlerin pazarlanması,

Marka tescil faaliyetlerinin desteklenebilmesi için yurt içi marka tescil belgesine sahip olmak kaydıyla, yurtdışı marka tescil belgesi veya başvurusu bulunması

Desteklenecek şirketlerin faal olması (yurt içi şirkette istihdam edilen en az bir kişiye ait son altı aya dair Aylık Prim Hizmet Bildirgesinin sunulması ve vergiye konu ticari işlemlerinin bulunması),

Kira ve tanıtım için alınacak yıllık destek tutarının en az iki katı ilgili ülkeye ihracatı bulunmak. (destek başvuru dönemiyle aynı takvim yılına ait)  Bu hüküm ilk destek yılı için uygulanmaz.

PAYLAŞ