Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projeleri (UR-GE)

UR-GE Projeleri Hakkında

UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi), T.C. Ekonomi Bakanlığının 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yürütülen bir programdır. Firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü ve ihracatını arttırmak amacıyla sektör ve katılımcı firma analizlerinin yapılarak eksiklerinin belirlendiği ve buna yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin alındığı ve devamında ortak pazarlama çalışmalarının gerçekleştirildiği bu proje, kümelenme anlayışı temelinde planlanmaktadır.

Saraciye UR-GE Projesi ve Faaliyetleri

Ülkemizde köklü bir geçmişe sahip olan saraciye sektörünün, günümüz dünyasında hızla değişmekte olan rekabet koşullarına ve trendlerine en iyi şekilde uyum sağlaması, firmalarımızın sürdürülebilir ihracat yapısına kavuşturulması ve hedeflenilen pazar çeşitliliğinin yakalanmasıdır. Saraciye sektöründe ‘Yeni Pazarlar, Yeni Hedefler' URGE projesi kapsamındaki destekler ile firmalarımız; mevcut yapılarını güçlendirerek, rekabet edebilirliklerini en iyi şekilde sürdürülebilir kılacaklar ve gelişmiş stratejiler ile yeni pazarlara yöneleceklerdir.

Deri Konfeksiyon UR-GE Projesi ve Faaliyetleri

Deri ve deri mamulleri sektörü içerisindeki deri konfeksiyon sektörümüz; daha çok soğuk iklimlere ihracat yapan; coğrafi yakınlığından dolayı iyi ilişkiler kurduğu Doğu Avrupa ve Rusya Federasyonu'na ihracat gerçekleştiren bir sektördür. Sahip olduğu üretim alt yapısı, moda ve tasarım anlayışı ile küresel rekabetçi sistemde büyük bir potansiyele sahip olan deri konfeksiyon sektörümüz; doğru hamleler ile Dünya'nın birçok bölgesinde ürünlerini satabilecek konuma yükselebilecektir. Bu amaçla sektörümüz tek Pazar odaklı stratejisinden alternatif pazarlara yönelmiştir. Bu doğrultuda Ur-Ge projesinin öncelikli amacı; sektörün ihracat pazarlarını arttırmaktır.

Ayakkabı UR-GE Projesi ve Faaliyetleri

Ayakkabı Sektöründe Yeni Pazarlar, Yeni Hedefler' UR-GE Projemiz kapsamında ve İDMİB bünyesinde ayakkabıya ruh veren ve kullanım alanını geliştiren firmalarımızla dünya çapında Türk Ayakkabısının ve Deri sektörünün hakkettiği yere ulaşması için kümelenme mantığı ile tüm sektörde sinerji yaratacak yeni ufuklar açmaktır.
PAYLAŞ