DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE E-İHRACAT URGE PROJESİ

2020 yılında İDMİB tarafından Türkiye'nin ilk Dijital Dönüşüm ve E-İhracat URGE Projesi hayata geçirildi.

 

12.08.2020

DİJİTAL DÖNÜŞÜM E-İHRACAT PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen, 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Tebliği kapsamında, İDMİB koordinasyonunda hayata geçirilen “Deri ve Deri Mamulleri Sektöründe Dijital Dönüşüm ve E-İhracat Projesi” açılış toplantısı 12 Ağustos 2020 tarihinde online ortamda gerçekleştirildi. Küme üyesi firmaların yoğun katılım sağladığı toplantıya İDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güven Karaca, YK Üyeleri Oğuz İnner, Tamer Geçgören ve İlhan Kuşeli'nin yanı sıra İDMİB için dijital dönüşüm strateji ve ihtiyaç analizi danışmanlığı hizmetini veren danışmanlar da katılım sağladı. Ana hedefi tümden dijitalleşme altyapısının sağlanması olan projeye ilişkin yapılan toplantıda; firmaların web siteleri ve sosyal medya hesaplarının global standartlara uygun hale getirilmesi, tanıtımda online katalogların oluşturulması, üç boyutlu modelleme programlarına adaptasyon gibi birçok planlanan faaliyete ilişkin bilgi paylaşıldı. Ayrıca firmaların potansiyel altyapılarını geliştirerek e-ticarete uygun hale getirebilmeleri yönünde de aktarımlarda bulunuldu.

 

16.11.2020

DİJİTAL DÖNÜŞÜM E-İHRACAT PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ KAPANIŞ TOPLANTISI

Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği 'Deri ve Deri Mamulleri Sektöründe Dijital Dönüşüm ve E-İhracat Projesi (20. URGE.024)' İhtiyaç Analizi çalışmaları üç aylık bir çalışmanın ardından tamamlandı. 16 Kasım 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen İhtiyaç Analizi Kapanış Toplantısı ile kümeye ve sektöre ait özet bulgular, kümeye ait üç yıllık yol haritası ve faaliyet planında yer alan eğitim, danışmanlık ve tanıtım başlıkları küme üyelerine sunuldu. Toplantıya İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak ve Başkan Yardımcısı Güven Karaca başta olmak üzere çevrim içi olarak YK Üyeleri Oğuz İnner, Tamer Geçgören ve İlhan Kuşeli katılım sağladı. Güven Karaca'nın açılış konuşması ile başlayan toplantıda sırasıyla Zobu Consulting temsilcileri ve İDMİB Dijital Dönüşüm Danışmanı söz aldı.

  

 

Dijital Dönüşüm ve E-İhracat URGE Projesi kapsamında 2021 yılı boyunca küme üyelerimize B2B ve B2C'ye yönelik kapsamlı temel e-ticaret eğitimleri verildi.

 

28.01.2021

TEMEL E-TİCARET DİNAMİKLERİ EĞİTİMİ

(EĞİTMEN ERSAN ERTÜRK)

Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği 'Deri ve Deri Mamulleri Sektöründe Dijital Dönüşüm ve E-İhracat Projesi (20. URGE.024)' kapsamında küme üyelerine yönelik ilk eğitim olan 'Temel E-Ticaret Dinamikleri Eğitimi' 28 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Eğitim sunumu İDMİB dijital stratejiler danışmanı Ersan Ertürk tarafından gerçekleştirildi. Çevrim içi olarak gerçekleşen eğitime tüm küme üyeleri katılım sağladı. Eğitim kapsamında, küme üyelerinin mevcut potansiyelinin ve dünya ticaretinden aldığı pazar payının artırılması amacıyla günümüz ticaret anlayışının en önemli gereksinimi haline gelen e-ticaretin tüm temel kavramları paylaşıldı. Global pazarlarda daha rekabetçi biçimde ihracat ile dijitalleşme sürecinin temelden kavramları incelendi. E-Ticarette tüm satış kanalları, satış yöntemleri, ödeme sistemleri ve hukuki sorumluluklar gibi temel ve kapsayıcı süreçlerin küme üyeleri tarafından uygulanabilir hale gelmesi amacıyla detaylı bilgiler aktarıldı.

24.03.2021

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ WEBİNARI

(EĞİTMEN EMRAH KABBA)

İDMİB; günümüzde etkinliğini arttıran sosyal medyaya yönelik olarak 24 Mart 2021 tarihinde Kreatif Direktör Emrah Kabba eşliğinde bir webinar düzenledi. İDMİB üyelerine özel olarak düzenlenen webinar kapsamında Emrah Kabba; doğru sosyal medya yönetimi, dijital dünya, dijital iletişim, dijital reklamcılık ve datalar konusunda önemli bilgilendirmelerde bulunarak, tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Sosyal medyanın doğru kullanılması ya da bu konuda profesyonellerle çalışılması sonucunda işletmelerin, hedef kitleye ulaşarak başarı elde edebileceğini belirterek bu noktada nasıl ilerlenmesi gerektiğini örneklerle anlattı. Kabba; doğru yerde, doğru iletişim ve doğru reklam tekniklerinin kullanılmasıyla sosyal medyadan müşteri, gelir ve fikir yaratılabileceğin belirtti. Kabba “sosyal medya, herkesin baktığı yerde olmak demektir. Dijital iletişimin amacı; ürünün ya da yeteneğin, herkesin baktığı yerde olmasını sağlamak olmalı. İşte bu noktada datalar öne çıkıyor. Datalar, sosyal medyada sunulan içeriklerin hedef kitlelerini belirleme ve kitlelerin isteklerinin ne olduğunu göstermesi açısından çok mühim” şeklinde konuştu.

Son aylarda gündemde olan kişisel veri paylaşımı konusu hakkında da bilgi veren Kabba “Günümüz dünyasında artık datalarımızı saklama gibi bir şansımızın kalmadığını, yapılan paylaşımlar, kullanılan uygulamalar, giriş yapılan web siteleri ile aslında farkında olmadan datalarımızı paylaşmış olduğumuzu ve bu konudaki yetkililerin bizden alınan dataları işleyerek bizi, bizden daha iyi tanıyan bir profil ortaya çıkardığı bilgisini verdi. Datalarımızla oluşan kaynak sonucunda da önümüzdeki süreç içinde yapmayı planladıklarımızla ilişkili içerikler ve reklamların karşımıza çıktığını, bu durumun aslında işletmeler açısından bakıldığında muhteşem bir fırsat olduğunu belirtti.

28.05.2021

E-İHRACAT ODAĞINDA DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

(EĞİTMEN ERSAN ERTÜRK)

Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği 'Deri ve Deri Mamulleri Sektöründe Dijital Dönüşüm ve E-İhracat Projesi (20.URGE.024)' kapsamında küme üyelerine yönelik eğitimlerin ikincisi 'B2B E-ihracat Odağında Dijital Pazarlama Eğitimi' 28 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

İDMİB dijital stratejiler danışmanı Ersan Ertürk tarafından çevrimiçi gerçekleştirilen eğitime küme üyelerinin yanı sıra Saraciye Sanayicileri Derneği ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği temsilcileri de katılım sağladı.

Eğitim programının başında küme üyelerine www.turkishleather.com'un mevcut trafiği, yapılan uluslararası dijital tanıtımlar, bu tanıtımlar sonucunda portala kazandırılan yabancı alıcılar hakkında bilgiler verildi. Eğitim kapsamında ise temel dijital pazarlama dinamikleri ve başarı ölçütleri, Google, Linkedin, Instagram, Youtube, Twitter reklamları ve eş zamanlı bire bir reklam uygulama örnekleri, yeniden pazarlama ile hedef satın almacıların internette takip yöntemleri, arama motoru optimizasyonu ve e-posta reklamcılığı gibi önemli konularda önemli bilgiler örnekler eşliğinde sunuldu.

 

18.08.2021

NOKTA ATIŞI İHRACAT EĞİTİMİ

(EĞİTMEN YAMAN KOÇ)

İDMİB Deri ve Deri Mamulleri Sektöründe Dijital Dönüşüm ve E-İhracat Projesi (20.URGE.024)' kapsamında küme üyelerine yönelik eğitimlerin üçüncüsü olan ''Nokta Atışı İhracat Eğitimi' 18 Ağustos 2021 tarihinde küme üyesi firmaların katılımları ile gerçekleştirildi. Eğitim sunumu eğitmen Yaman KOÇ tarafından gerçekleştirildi. Çevrim içi olarak gerçekleşen eğitime küme üyelerinin yanı sıra Saraciye Sanayicileri Derneği temsilcileri de katılım sağladı.

Eğitimde 'hedef Pazar tespiti, analizler ve alıcıların tespiti' ve 'hedef pazarda taktik istihbaratı' gibi temel konular interaktif ve uygulamalı şekilde anlatıldı. Eğitim kapsamında ise 'hedef pazarda derinlikli araştırma', 'rakip, müşteri ve alan istihbaratı', 'Hedef firmaların seçim kriterleri', küresel veri tabanlarının belirlenmesi ve kullanımı' ve 'operasyon planlama' gibi önemli bilgiler örnekler eşliğinde sunuldu. Deri ve deri mamulleri sektörü GTIP kodları ile ihracat verileri analizleri katılımcılar eşliğinde eğitim süresince gerçekleştirildi.

 

31.08.2021

İHRACATA YÖNELİK KURUMSAL SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

(EĞİTMEN ÖZEL OYTUN TÜRKOĞLU)

İDMİB Deri ve Deri Mamulleri Sektöründe Dijital Dönüşüm ve E-İhracat Projesi (20.URGE.024)' kapsamında küme üyelerine yönelik eğitimlerin dördüncüsü olan 'İhracata Yönelik Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi' 31 Ağustos 2021 tarihinde küme üyesi firmaların yoğun katılımları ile gerçekleştirildi.

Sunum, eğitmen Özel Oytun Türkoğlu tarafından gerçekleştirildi. Çevrim içi olarak gerçekleşen eğitime küme üyelerinin yanı sıra Saraciye Sanayicileri Derneği temsilcileri de katılım sağladı.

Eğitimde 'markalaşma, uygun marka bilinirliği yaratma, doğru iletişim stratejileri, sosyal medya planlama, sosyal medya görsellerinde tutarlılık, boyutun önemi, kurumsal logo kullanımları, en uygun iletişim dilinin belirlenmesi, sosyal medyada trendlerin takibi, B2B alanda doğru mecra kullanımı' gibi sosyal medya yönetiminde öne çıkan kritik konular örnekler eşliğinde paylaşıldı.

04.11.2021

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ/MARKANI BAŞTAN YARAT EĞİTİMİ

(EĞİTMEN ÖMÜRDEN SEZGİN)

Stratejik Yönetim/ Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Eğitimi 04 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi olarak markalaşma ve markalaşma stratejileri alanlarında uzmanlığı bulunan Ömürden Sezgin tarafından verildi. Eğitim ile Dijital Dönüşüm ve E-İhracat Projesi küme üyelerinin stratejik marka yönetimi ile marka değerlerini artırmaları ve daha yukarıya taşımaları amaçlandı. Küme üyesi 17 firmanın katılım sağladığı eğitim ile üyelerin;

• Marka yönetiminde markalarına yeni değerler eklemeleri,

• B2B alıcılar ve nihai tüketicilerin algılarında kalıcı yer edinmeleri,

• Stratejik marka konumlandırması ile markalarının alıcı veya tüketicilerin zihinlerinde yer etmesi,

• Markaların stratejik mesajlarının oluşturulması,

• Doğru tüketici mevcut ve yeni rakiplerin analizlerinin yapılması,

• Markalarını farklılaştıracak unsurları belirlemeleri hedeflenmiştir.

30.11.2021

'B2B'DE DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

(EĞİTMEN ATIF ÜNALDI)

B2B'de Dijital Pazarlama Eğitimi 30 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi olarak URGE Üyelerinin yoğun katılımları ile gerçekleştirildi. Eğitim ile B2B alıcılara yönelik üretim ve ihracat yapan üyelerimizin B2B alanında dijital markalaşmanın ve B2B pazarlamanın önemi, kurumsal kimliğin dijital dönüşümü, B2B pazarlama stratejileri oluşturma, B2B mecraların kullanımı gibi konularda bilgi sahibi olmaları hedeflendi. Eğitim Dijital Dönüşüm ve Dijital Pazarlama, Markalaşma, B2B Pazarlama alanlarında uzmanlığı bulunan Atıf Ünaldı tarafından verildi.

 

 

 

PAYLAŞ