7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 05/03/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 12/03/2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı ve 12/03/2021 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.

 

Bilginize sunarız.

PAYLAŞ