Sürdürülebilir Üretim ve Katma Değerli İhracatın Artırılması URGE Projesi Başvuruları Başladı!

Sürdürülebilir Üretim ve Katma Değerli İhracatın Artırılması URGE Projesi Başvuruları Başladı!

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği koordinasyonunda ayakkabı, saraciye, deri ve kürk konfeksiyon sektörlerinde faaliyet gösteren üretici, ihracatçı firmalara ve markalara yönelik Sürdürülebilir Üretim ve Katma Değerli İhracatın Artırılması URGE (Kümelenme Projesi) projesi başvuruları başladı!

3 yıl sürecek proje kapsamında ayakkabı, saraciye, deri ve kürk konfeksiyon sektörlerinde faaliyet gösteren üretici, ihracatçı ve markaların dünya pazarlarında sürdürülebilir ihracatlarını ve uluslararası rekabet güçlerini artırmak için ihtiyaçları belirlenecektir. Belirlenen ihtiyaçların URGE projesi bazında çözülmesi için proje kapsamındaki firmalara özgü sürdürülebilir üretim, dijitalleşme ve tasarım konularında eğitim, deri ve deri mamulleri sektöründe sürdürülebilirliğe yönelik danışmanlık programları ile birlikte yurt dışına yönelik pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Başvuru için;

forms.itkib.org.tr/FormsView.aspx?ID=3490  link üzerinden online başvuru formunun doldurulması,

- Aşağıda iletilen başvuru formunun doldurarak kaşe&imzalı olarak, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Projeye Genel Katılım Şartları

  • Ayakkabı, saraciye, deri ve kürk konfeksiyon sektörlerinde üretici/ihracatçı/marka olarak faaliyet göstermek
  • İDMİB üyesi ve en az limited şirket statüsünde olmak
  • Başka bir URGE Projesinde eş zamanlı yer almamak
  • Proje faaliyetleri için %25 katkı payını karşılamak