Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesinde Revize Hakkında

Sayın Üyemiz,

06/03/2020 tarih ve 31060 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile EK-7 (Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesi)'de değişiklik gerçekleştirilmiş; 43 üncü fasılda yer alan koyun ve kuzu kürkünden mamul eşyalar Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesi kapsamından çıkarılarak hariç tutulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

PAYLAŞ