DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE E-İHRACAT PROJESİ

 

DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜNDE

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE E-İHRACAT PROJESİ

 

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen, 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi URGE Tebliği” kapsamında, Birliğimiz koordinasyonunda Deri ve Deri Mamulleri İhracatçılarına yönelik dijital dönüşüm ve e-ihracata hazırlık sektörel kümelenme projesi hayata geçirilecektir.

AMAÇ

Aynı iş kolunda faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmaların, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması ve sürdürülebilir ihracat hedeflerine ulaşması hedeflenmektedir. 'Deri ve Deri Mamulleri Sektöründe Dijital Dönüşüm ve E-İhracat Ur-Ge Projesi' ile yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımlar çerçevesinde sektörün geliştirilmesi, dönüştürülmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

PROJE KAPSAMI

 1. İhtiyaç Analizi: Proje, ihtiyaç analizi ile başlar ve küme yol haritası oluşturulur.
 2. Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri: İhtiyaç analizinde tespit edilen konular çerçevesinde firma bazlı/toplu katılım ile teknik eğitim/danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilir.

(Örn: Dijital Kimlik Oluşturma, E-Ticarete Yönelik Pazarlama Danışmanlığı, Üç boyutlu tasarım eğitimleri vb. )

 1. Pazarlama Faaliyetleri: Hedef pazarlara yönelik bir adet yurt dışı fuar ziyareti, B2B ikili iş görüşmeleri ve Alım Heyetleri (etkinlikler birebir gerçekleştirilebileceği gibi, online platformlarda da gerçekleştirilebilir), tedarikçiler ile temas vb. faaliyetleri gerçekleştirilir.

ÖNEMLİ NOT: Proje ve her bir alt faaliyet Bakanlık onayına tabidir.

PROJE SÜRESİ

Proje süresi en fazla 3 yıldır.

DESTEK ORANI

Proje süresince gerçekleştirilmesi öngörülen her bir faaliyetin toplam bütçesinin %75'i Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenir, destek öncesi pre-finansman İDMİB tarafından gerçekleştirilir. %25'lik kısmı ise faaliyete katılım sağlayan firmalar tarafından katkı payı olarak temin edilir.

BİREYSEL DANIŞMANLIK

Projenin sona ermesi ile birlikte projedeki faaliyetlere aktif katılan firmalar, Ticaret Bakanlığı'na ayrıca başvuru yaparak yıllık en fazla 50.000 ABD dolarına kadar 3 (üç) yıl boyunca alacakları danışmanlık hizmetleri giderlerinin %70'ini destek olarak alabileceklerdir.

BAŞVURU VE İLETİŞİM

Projeye başvuru yapacak firmaların 15 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 17:30'a kadar Başvuru Formunu doldurarak deri@itkib.org.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri ve formun aslını aşağıdaki adrese posta yoluyla/elden iletmeleri gerekmektedir.

 

E-posta: deri@itkib.org.tr

Tel: 0 212 454 02 85

Adres: Deri Sektör Şubesi, Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:4

Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna / Bahçelievler 34196 İstanbul

 

 

DOLDURULMASI ZORUNLU EKLER:

 1. Katılımcı Şirket Talep Yazısını indirmek için tıklayınız.
 2. Katılımcı Şirket Bilgi Formunu indirmek için tıklayınız.
 3. PROJE TANITIM SUNUMU

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 

 • Deri ve deri mamulleri sektöründe üretici/ihracatçı/marka olarak faaliyet göstermek (KOBİ' ler önceliklidir)
 • İDMİB üyesi olmak
 • En az limited şirketi statüsünde olmak (şahıs şirketleri yer alamaz)
 • İş birlikteliğine açık olmak
 • Proje süresince yürütülecek faaliyetlere aktif katılım sağlamak
 • Sosyal Uygunluk sertifikalarından en az birine sahip olmak (SEDEX, BSCI vb.) veya sosyal uygunluk süreçlerine hazır veya uyumlu olmak
 • Proje katılım bütçesinin oluşturulması için başlangıçta katılım bedeli ödemek
 • Katılım gösterilen her bir proje alt faaliyeti için %25'lik katkı payını karşılamak
 • Başka bir URGE Projesinde eş zamanlı olarak yer almamak.

 

 

 

 

PAYLAŞ