KROMLU DERİLERİN KAYDA BAĞLANMASI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere 2013/5 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 01.08.2013 tarihli 28725 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 06.06.2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan mezkur 2006/7 sayılı Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 26'ncı sıra olarak kromlu deriler (GTIP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21) eklendiği ve Ticaret Bakanlığınca söz konusu ürünlerin kayıt işlemlerinin Genel Sekreterliğimiz ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yürütüleceği bildirilmişti.

Diğer taraftan, “Destekleme ve Fiyat İstikrarı Fonu Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 10.05.2019 tarih ve 30770 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve söz konusu karar ile 4104.11 ve 4104.19 GTİP'na dahil kromlu derilerin ihracatına getirilen 50 Cent/kg karşılığı TL fon kesintisinden yarma derilerin hariç tutulması uygulamasında bir değişikliğe gidilmemiş; 4105.10 ve 4106.21 GTİP'na dahil kromlu derilerin ihracatına getirilen FOB ihraç bedelinin %40'ı karşılığı TL Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu uygulaması ise %20'ye indirilmişti.

Bu defa Ticaret Bakanlığından gelen talimat ile ilgili GTİP'ler için yapılacak ihracat işlemlerindeki DFİF kesintisinin ödendiğine dair ödeme belgesinin yerinde incelemeyi gerçekleştiren İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ibrazı zorunlu hale getirilmiş olup, ihracata konu eşyaya Birlik onayı verilene kadar ilgili dekontun Genel Sekreterliğimize ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize sunarız.

PAYLAŞ