SARACİYE SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ BULUŞTU

SARACİYE SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ BULUŞTU

07.08.2018 tarihinde Topkapı Eresin Otel'de saraciye sektörünü bir araya getiren kahvaltılı bir toplantı organizasyonu gerçekleştirilmiştir. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB)'nin ev sahipliğinde Saraciye Sanayicileri Derneği (SSD) iş birliği ile organize edilmiştir.

Geniş katılımın sağlandığı organizasyonda moderatörlüğü Dr. Can Fuat Gürlesel yürütürken, hem sektöre ilişkin güncel ticari veriler hakkında bilgi verilmiş hem de ihracatın arttırılmasının önündeki engeller ve olası çözüm önerileri tartışılmıştır. Toplantıda;

Uluslararası ticarette hacmi gittikçe büyüyen elektronik ticarette karşılaşılan sorunlar

Marka değeri yüksek ürünler üretmenin önemi

Yan sanayi ile işbirliği içinde olmanın önemi

Sektöre nitelikli eleman kazandırmanın güçlükleri

Fuar teşvikleri ve gümrüklerde karşılaşılan sorunlar başlıca gündem maddeleri olmuştur.

Toplantı, mentörlük eğitimlerinin arttırılması, tasarım odaklı çalışarak zengin bir koleksiyonla dünya pazarına açılmanın gerekliliği, devlet desteklerini etkin bir biçimde kullanıldığında ihracatın da arttırılacağı vurgusu ile kapatılmıştır.

PAYLAŞ