Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olabilecek firmaların başvurusu hk.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olabilecek firmaların başvurusu hk.

Sayın Üyemiz,

 

Bildiğiniz üzere, Şubat ve Mart aylarında Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun ve Yönetmelikler ile Ar-Ge ve Ar-Ge Merkezleri desteklerine ilişkin destekler genişletilirken tasarım ve tasarım merkezlerine ilişkin destekler de bunlara ilave edilmiştir.

Bu kapsamda, katma değerli ihracatın artırılmasını teminen, söz konusu desteklerden firmalarımızın maksimum yararlanmasının sağlanması amacıyla TİM ve Birliklerimiz tarafından çalışmalar yürütülmektedir.

Bu nedenle söz konusu desteklerden yararlanmak üzere Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri ile ilgilenen firmalarımızın ekteki bilgi notu ve mevzuatı da inceleyerek ekli formu doldurup [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Ek 1: Ar -Ge Ve Tasarım Destekleri Bilgi Notu

Ek 2: Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Kısa Özeti ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Kısa Özeti

Ek 3: Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

Ek 4: Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar

Ek 5: Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

Ek 6: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

Ek 7: Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar

Ek 8: Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar

Ek 9: Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Karar

 

Firma Profili Formu