Bazı Ayakkabı Aksamı İthalatında İGV Oranı Düşürüldü

Bazı Ayakkabı Aksamı İthalatında İGV Oranı Düşürüldü

22.02.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 29987 sayılı kararla 640610901000, 6406109000, 640690300000 GTIP’li ürünlerin ithalatında uygulanan ek vergi oranı %10 oranına düşürülmüştür.

İlave gümrük vergisi, 1 Eylül 2016 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış ve en geç 17 Ekim 2016 tarihinde gümrük beyannamesi tescil edilmiş olan ürünleri kapsamamaktadır.

 

Fazladan ödenmiş olan gümrük vergileri için 22/02/2017 tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Gümrüğe başvurulması gerekmektedir.