Dahilde İşleme İzin Belgeleri Mücbir Sebep/Ek Süre Onayı Hakkında

Dahilde İşleme İzin Belgeleri Mücbir Sebep/Ek Süre Onayı Hakkında

Ekonomi Bakanlığı’nın 03.03.2017 tarihli ve 23914 sayılı talimatları ile, Ukrayna, Libya, Rusya, Irak ve Suriye’ye yönelik ihracatlar için 6 (altı) ay ek süre verilmesi öngörülmüştür.

Bu ek süreden faydalanabilmek için; 

  1. Belge tarihinin 25.02.2017 den önce olması ve taahhüt hesabının kapatılmamış olması
  2. Bu ülkelere yönelik ihracatların Belge taahhüdünde yer  alması
  3. Bu ülkelere yönelik ihracatların;
  1. Akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. belgeyle tevsik edilmesi veya
  2. Belge sahibi firmaların son dört takvim yılı itibari ile ihracatlarının bir kısmının adı geçen ülkelere yapıldığının tespiti,
  1. Belge süresi sonundan itibaren en geç 3 (üç) ay içinde Bakanlığa başvurulması

gerekmektedir. Ayrıca, 25.02.2017 tarihinden önce düzenlenmiş  ve taahhüt hesabı kapatılmamış,

  1. Vergi, resim harç istisnası  belgelerine,
  2. Belgesiz ihracat kredilerine,
  3. D3 kodlu Dahilde İşleme İzin belgelerine,

yukardaki şartlarda 6 (altı) ay ek süre imkanı getirilmiştir.

Daha önce ek süre almış veya ek süre başvurusu reddedilen belgeler de yukarıda belirtilen şartların sağlanması kaydı ile bu ek süre imkanından faydalanabilecektir.

Bu ek süre imkanı 31.12.2017 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacaktır.

Ekonomi Bakanlığı’ndan konu ile ilgili olarak alınan yazıya ulaşmak için tıklayınız.