Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesinde Revize Hakkında