DEİK KURUCU KURULUŞLAR VE KURUMSAL ÜYELER BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DEİK KURUCU KURULUŞLAR VE KURUMSAL ÜYELER BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DEİK KURUCU KURULUŞLAR VE KURUMSAL ÜYELER BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

4 Mart 2019 tarihinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Kurucu Kuruluşlar ve Kurumsal Üyeler Buluşması gerçekleşti. DEİK Başkanı Nail Olpak ev sahipliğinde Kurucu Kuruluş ve Kurumsal Üyelerin Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterlerin katılımı ile İstanbul'da düzenlenen toplantıya İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB)'i temsilen İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak katıldı.

Toplantıda Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütme; yurt içi ve yurt dışında yatırım imkânlarını araştırma; Türkiye'nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevli olan kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak gerçekleştirdiği konuşmada; Türkiye ekonomisine hizmet eden paydaş kuruluşların, ihracatla kalkınan Türkiye ekonomisi için birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti. Şenocak konuşmasının devamında Kurumlararası işbirliğinin artırılması gerektiğini temenni ederek, bu vesile ile kaynak israfının önüne geçilebileceğinin altını çizdi.