DERİ İHRACATÇILARININ YAŞADIKLARI SORUNLARA DAHA KALICI ÇÖZÜMLER...

DERİ İHRACATÇILARININ YAŞADIKLARI SORUNLARA DAHA KALICI ÇÖZÜMLER...

 

İDMİB Yönetim Kurulu’nun sektör temsilcileri ile düzenli olarak bir araya gelmek, sektörün sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemek ve ortak çözüm yolları geliştirmek amacıyla başlatmış olduğu sektör buluşmalarının ilki 23 Kasım tarihinde Novotel Zeytinburnu’nda deri konfeksiyon ve kürk giyim sektörünün temsilcileri ile yapıldı. Yoğun bir katılım ile yapılan kahvaltılı buluşmada sektörün öne çıkan sorunları, İDMİB’in ve Deri Tanıtım Grubu’nun sektör için faaliyetleri, sorunlara ilişkin olarak sanayici ve sektör temsilcilerinin çözüm önerileri karşılıklı görüş alışverişi yapılarak değerlendirildi. İDMİB Yönetim Kurulu’nu temsilen İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, Başkan Yardımcısı Hüseyin Çetin, Yönetim Kurulu Üyesi ve DTG Başkanı Erdal Matraş, İDMİB Yönetim Kurulu üyeleri Ersin Özgümüş, Ruken Mızraklı, İslam Şeker, Remzi Özbay, Süleyman Gürsoy ve Cem Özvardar katılırken, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Yakup Teleke, Başkan Yardımcıları İbrahim Aydoğan ve Kıyasettin Temuçin olmak üzere TDKD Yönetim Kurulu üyeleri ile sektörden yoğun bir katılım sağlandı.

 

İDMİB’den çözüm reçetesi Sektörde faaliyet gösteren firmaların yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirdiği toplantıda; özellikle son dönemde yaşanan kriz nedeniyle önemi daha da artan ve İTKİB tarafından işlemleri gerçekleştirilen Devlet Yardımları geri ödemelerindeki gecikmeler, sektörün bankalar ile yaşadığı sıkıntılar, Rusya ile yaşanan krizden dolayı firmalara devlet eliyle finansman desteği sağlanması,Rusya’da yapılan fuarlarda tanıtım faaliyetlerinin artırılması ve sektördeki firmaların devlet destekleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı, fuar ve ofis desteği alan firmaları bilinçlendirici eğitimler yapılmasının faydalı olabileceği ele alındı. Toplantıda yurtiçinde bir deri konfeksiyon fuarı ihtiyacının ciddi şekilde hissedildiği kaydedilerek, deri ve deri mamulleri sektörünün temel girdisi olan ham deride KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e inmesi gerektiği, deri konfeksiyon sanayi temsilcilerinin doğal bir küme halinde yer aldığı Zeytinburnu bölgesi için acil bir eylem planına ihtiyaç duyulduğu ve bu kapsamda sektör temsilcileri, kamu bürokrasisi ve sektörde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile konaklamalı bir “çalıştay” yapılarak ortaya çıkacak çözüm önerilerinin devlet katında birinci elden aktarılmasının faydalı olacağı dillendirildi.

 

Tek pazar odaklı ihracatın sıkıntılara ve kırılganlığa neden olduğu, yeni pazarlara ihtiyaç duyulduğu da toplantıda ele alınarak bu kapsamda tanıtım faaliyetlerini makro plan çerçevesinde, kısa, orta ve uzun vade olarak planlanarak, İtalya’da yapılan tanıtımların benzerini Rusya’da da yapılması gerektiği, yine aynı kapsamda hedef ülkelerin belirlenerek bu pazarlarda tanıtım faaliyetlerine başlanması gerektiği, DTG’nin tanıtım faaliyetlerinde önceliği en önemli pazarımız olan Rusya’ya vermesi gerektiği belirtildi. Toplantıda deri sektörünün gümrüklerde yaşadığı sorunlardan tutalım da kalifiye eleman yetiştirilmesine kadar birçok konu da detaylı bir şekilde ele alındı.