DERİ MÜHENDİSLİĞİ BURSU İÇİN YÖK BAŞKANI PROF. DR. YEKTA SARAÇ İLE PROTOKOL İMZALANDI

DERİ MÜHENDİSLİĞİ BURSU İÇİN YÖK BAŞKANI PROF. DR. YEKTA SARAÇ İLE PROTOKOL İMZALANDI

Deri, Tekstil, Hazır Giyim İhracatçı Birlikleri ve Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile YÖK arasında imzalanan protokole göre üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler, deri mühendisliğini tercih etmeleri durumunda her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs imkanından faydalanacak. Sınavda 20–60 bin arasında yer alan öğrenciler net asgari ücretin yüzde 70’i, 60–100 bin arasındaki öğrenciler ise net asgari ücretin yüzde 50’si oranında karşılıksız burs alabilecekler.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) öncülüğünde bir araya gelen 12 ihracatçı birliği ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) ile Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’de tekstil ve deri mühendisliğinin algısını yükseltmek ve öğrencilerin bu bölümleri daha çok tercih etmelerini sağlamak için üniversitelerle el ele verdi.

Üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrencilerin deri mühendisliğini seçmesi durumunda asgari ücret tutarında karşılıksız burs verilmesini öngören protokol, Ankara’da deri, tekstil, hazır giyim ihracatçı birlikleri ve tekstil sanayi işverenleri sendikası ile YÖK arasında imzalandı.

Deri, Tekstil, Hazır Giyim, İhracatçı Birlikleri ve Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile YÖK arasında imzalanan protokolün töreninde konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç,  “Geçtiğimiz yıl yaklaşık 28 milyar dolar ihracat gelirine ve ülkemizin toplam istihdamında ortalama yüzde 5,8 paya sahip, ekonomik rekabette önemli bir rol oynayan tekstil ve deri sektörlerine beceri niteliği yüksek mühendisler kazandırmak amacıyla deri, tekstil ve hazır giyim sektörünün birlik ve işveren temsilcileri ile bir araya geldik. Yeni YÖK olarak üniversite-sanayi işbirliği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması hususunda sektör temsilcileri ile sürekli temas halindeyiz. Deri, tekstil ve hazır giyim sektörleri, ülkemizin iktisadi kalkınması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılmasında öncü sektörlerimiz arasında yer alıyor.  Yükseköğretimden endüstriye nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla sektör temsilcilerimizle işbirliği protokolü imzaladık. Bu protokol kapsamında beceri yetkinliği yüksek mezunlarımız iş dünyasına kazandırılacak ve aynı zamanda üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine önemli katkılar sunulacak. Tekstil ve Deri Mühendisliğini tercih eden öğrencilerimize gerekli şartları sağlamaları halinde değerli sektör temsilcileri tarafından eğitim bursu verilecek ve istihdam garantisi sağlanacak. Öğrencilerimiz için işyeri eğitimlerinin artırılması, staj eğitimlerinin geliştirilmesi hususlarında sektör temsilcilerimizle işbirliklerimiz de devam edecek.” dedi.

Protokolü deri ve deri mamulleri sektörü adına İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, tekstil sektörü adına İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ve hazır giyim sektörü adına İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe imzaladı. Yaptıkları ortak açıklamada deri, tekstil, hazır giyim üretim, istihdam ve ihracatta Türkiye ekonomisi için hayati önemi olduğunun altı çizdi. Yaklaşık bir milyon kişiye istihdam sağlayan ve 2018’de toplam 30 milyar dolara yakın ihracata imza atan üç sektörün en önemli sorununun nitelikli iş gücü olduğu vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“Katma değerli üretimi ve verimliliği artırmak için eğitimli iş gücü hayati önem taşıyor. Diğer taraftan dünyada üretim teknolojileri hızla Endüstri 4.0’a evriliyor. Türkiye’nin deri, tekstil ve hazır giyim sektöründeki rekabet gücünü ve oyun kurucu rolünü sürdürebilmesi için bir yandan mevcut alt yapıyı yeni teknolojilere entegre ederken, diğer taraftan da Endüstri 4.0 tabanlı tesislerin hızla kurulması gerekiyor.

YÖK ile imzaladığımız protokole göre üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler, deri mühendisliğini tercih etmesi halinde her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs alacak. 20–60 bin arasında olan adaylar net asgari ücretin yüzde 70’i, 60–100 bin arasındaki adaylar ise net asgari ücretin yüzde 50’si oranında karşılıksız burs imkânından yararlanacak. Eğitim sürecinde çalışma hayatına hazırlanabilmeleri için öğrencilere işletmelerde uzun dönemli staj imkanları sunulacak. Ayrıca başarılı öğrencilere iş garantisi verilecek.”