DEVLET YARDIMLARI İÇİN E-İMZA ve KEP(“.kep.tr” uzantılı Kayıtlı Elektronik Posta) İLE BAŞVURU ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR !

DEVLET YARDIMLARI İÇİN E-İMZA ve KEP(“.kep.tr” uzantılı Kayıtlı Elektronik Posta) İLE BAŞVURU ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR !

      Sayın Üyemiz,

 

  • Ekonomi Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeler ile tüm destek başvuruları için; firmaların; belgelerini elektronik imzalayarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden yapması zorunlu hale gelmiştir. 31.03.2018 tarihinden itibaren e-imzasız ve KEP adresi üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınamayacaktır. KEP üzerinden gönderilen başvurularda gerekli tüm belgelerin firma imza yetkilileri tarafından elektronik imzalı olarak ibrazı zorunludur. 

 

 

  1. Desteklere ait tebliğ ve kararlarla ilgili gerekli belgelerin katılımcıya ait KEP adresi(.kep.tr uzantılı Kayıtlı elektronik Posta Adresi) aracılığıyla ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP adresine iletilmesi gerekir. (İTKİB Genel Sekreterliği KEP adresi: [email protected] )

 

  1. KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur.

 

  1. KEP adreslerinin güncel ve aktif halde tutulması firmaların yükümlülüğündedir.

 

22.3.2018 Tarihli Bilgilendirme Seminerlerinde Yapılan Sunumlar :

 

Sunum 1 :  Devlet Yardımları Şube sunumu için tıklayınız.

Sunum 2 :  KEP sunumu için tıklayınız.

Sunum 3 :  Elektronik imza sunumu için tıklayınız.

Sunum 4 :  Elektronik imzalama işlemi yardımcı dokümanı için tıklayınız.

 


Devlet Yardımları Şubesi