Eksiksiz İletilen Yurtdışı Fuar Destek Başvurularınız 3 Günde Sonuçlanmakta!

Eksiksiz İletilen Yurtdışı Fuar Destek Başvurularınız 3 Günde Sonuçlanmakta!

Eksiksiz İletilen Yurtdışı Fuar Destek Başvurularınız 3 Günde Sonuçlanmakta!

 

Yurt dışı fuar desteğinde (2017/4 Sayılı Karar) geçerli * ve eksiksiz/tam ** başvurular 3 gün *** içerisinde “kayıt aşamasında” incelenerek sonuçlandırılmaktadır.

*             Geçerli: pdf uzantılı, doğru e-imzalı ve KEP aracılığıyla iletilen

**           Eksiksiz/tam başvuru için gerekli belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Taahhütname (Ek4)
 3. Beyanname (Ek5)
 4. İmza Sirküleri
 5. Kapasite Raporu

Kapasite Raporu bulunmayan firmalar için;

 1. Pazarlamacı Sözleşmesi
 2. Üretici Kapasite Raporu
 3. Üretici İmza Sirküleri
 1. Katılımı ve metrekare bilgisini tevsik edici belge (Sadece Bireysel Katılımlı Fuarlar için istenmektedir.)
 2. İnceleme tarihinde geçerli olan Borç Durum Belgeleri:
  • SGK (5510 sayılı Kanunun 90.Maddesinin altıncı fıkrası kapsamında, inceleme tarihiyle aynı ayda alınmış olmalı)
  • Maliye (6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında, son 10 gün içerisinde alınmış olmalı)
 3. 30 TL Dosya İnceleme Hizmet Bedelinin ödendiğine dair dekont /makbuz

 

***        Genel Sekreterliğimiz dışındaki süreçlerden kaynaklanan sebepler müstesna