İDMİB Ur-Ge Projesi ve TTM Toplantısı

İDMİB Ur-Ge Projesi ve TTM Toplantısı

 

Sayın Üyemiz,

 

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) deri ve deri mamulleri sektöründe iştigal eden firmaların rekabetçiliğinin arttırılmasını hedefleyen bir Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (Ur-Ge) Projesi çalışması planlamış olup bu sayede sektörün küresel değer zincirine daha fazla dahil olmasını amaçlamaktadır.

 

Bahsi geçen Ur-Ge projesine ilişkin değerlendirmelerde ve görüş alışverişinde bulunmak, projeye katılabilecek firmaları bilgilendirmek için 1 Aralık 2016 Perşembe günü saat 14:00’da Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu’nda bir toplantı yapılacaktır.

 

Anılan toplantı kapsamında Ekonomi Bakanlığından bir uzman Ur-Ge projeleri ile ilgili toplantıya katılım sağlayacaktır.

 

Ayrıca sektörümüz açısından büyük önem taşıdığı düşünülen Türkiye Ticaret Merkezleri Projesi ile ilgili olarak TİM’den biz uzman süregelen TTM projeleri hakkında bilgi verecektir.

 

Ekte programı yer alan toplantıya katılımlarınız hususunu bilgilerinize arz ederiz.

 

Saygılarımızla

İlgili Dosyalar