İDMİB Vizyon Komiteleri Çalışmalarına Başladı

İDMİB Vizyon Komiteleri Çalışmalarına Başladı

    İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından sürdürülebilir ihracat ana ekseninde belirlenen dört ana hedef kapsamında oluşturulan vizyon grupları komiteler halinde çalışmalara başladı. 18 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen ilk toplantılarda; ‘Nitelikli Alıcılar ile Buluşma’, ‘Kümelenme (Ortak Satış ve Pazarlama)’ ve ‘Sürdürülebilirlik/Sosyal Uygunluk’ Komiteleri bir araya geldi.   

    İDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güven Karaca başkanlığında bir araya gelen gruplar; ülkeler bazında hedef alıcı grupları inceledi, kümelenme kapsamında bir araya gelmesi ön görülen firmalar için gerekli kriterleri (sertifikasyonlar, kapasiteler vb.) belirledi. Sürdürülebilirlik konusunda ise firmalarda gerekli farkındalığın yaratılması ve hazırlanması planlanan bilgilendirme kitapçıkları ile üyelerin en doğru şekilde bilgilendirilmeleri hedefleri çerçevesinde çalışmalar başlatıldı.