İhracatçı Birlikleri Genel Kurula Çağrı

İhracatçı Birlikleri Genel Kurula Çağrı

İSTANBUL DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Sayın Üyemiz,

Birliklerimizin yönetim kurulları kararları doğrultusunda 2017 yılı olağan genel kurul toplantıları ile ilgili gündem ve toplantı tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Birinci toplantılar için tespit edilen gün ve saatlerde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantılar için de çoğunluk şartı aranmak koşuluyla aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Ek’te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Bilgileri ve teşrifleri önemle rica olunur.                               

                                                                                                                                                         

G Ü N D E M

  1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  2. Başkanlık divanının seçilmesi,
  3. Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi, (*)
  4. Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi, (*)
  5. Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
  6. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası,
  7. Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
  8. Yönetim kurulu başkanı ile yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken delegelerin ve yedeklerinin seçimi,
  9. Dilekler.

(*) İşaretli maddelerde Deri Tanıtım Grubu faaliyet raporu ile Deri Tanıtım Grubu bilanço ve gelir gider hesapları da görüşülecektir.

 

İHRACATÇI BİRLİĞİNİN ADI

I. TOPLANTI

TARİHİ VE SAATİ

I.TOPLANTIDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK

II. TOPLANTININ

TARİHİ VE SAATİ

TEMSİLCİ /KATILIM BİLDİRİM YAZISININ KABULÜNÜN 

SON GÜNÜ

İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği

17.04.2018 Salı

Saat 12:00

18.04.2018 Çarşamba

Saat 14:00

31.03.2018 Cumartesi

Saat 17:30’a kadar       

TOPLANTILARIN YERİ

Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL’dur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.idmib.org.tr adresimizden ulaşabileceğiniz gibi 0212 4540253, 0212 4540247, 0212 4540209 ve 0212 4540235 numaralı telefonlarımızdan da bilgi edinebilirsiniz.

 

Ek:

1) Bilgi Notu (3 Sayfa) indirmek için tıklayınız.

2) Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa) indirmek için tıklayınız.

3) Katılım Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa) indirmek için tıklayınız.

4) Genel Kurul Takvimi (1 sayfa) indirmek için tıklayınız.