İHRACATÇILAR HEDEFLERİNİ BAKAN ELİTAŞ İLE İSTİŞARE ETTİ

İHRACATÇILAR HEDEFLERİNİ BAKAN ELİTAŞ İLE İSTİŞARE ETTİ

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İDMİB Baş­kanı Mustafa Şenocak ve İHİB Başkanı Uğur Uysal’ın da katıldığı işti­şare toplantısında, ihracatçıla­rın 2016 yılından beklentileri detaylı bir şekilde Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’a akta­rıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Elitaş, geride kalan yılın hem Türkiye’nin çevresinde yaşanan gelişmeler hem de içeride yaşanan dina­miklerin değişmesiyle farklı bir ortam içerisinde geçtiğini ifade etti ve “2015’te iki seçim, son iki yılda ise cumhurbaş­kanlığı seçimi de dahil dört seçim gerçekleştirdik. Bu süre­de istikrar ve güveni elden bı­rakmayarak, mali disiplinden taviz vermeyerek, dünyadaki olumsuzluklara rağmen büyük bir başarı hikayesini ortaya koyduk” dedi. Bakan Elitaş, 2015 yılı ihracatının 2014 yı­lına göre parasal yönden 8,7 civarında bir daralma ortaya çıktığını da belirttiği konuş­masında, bunun en büyük nedenini parite etkisi olarak vurguladı. “Bizim hesaplarımı­za göre, ihracatta 12,9 milyar dolarlık parite kaybı yaşadık. Ancak konjektürel durum ve çevremizde ortaya çıkan hadi­selere rağmen yine de başarılı bir yıl geçirdiğimizi ifade ede­biliriz” diyerek devam eden Bakan Elitaş’ın ardından söz alan TİM Başkanı Mehmet Bü­yükekşi ise TİM’in her türlü zorluğu fırsata çevirmek için üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olacağı mesa­jını verdi.

 

İhracatçılardan  öneri paketi

 

TİM Başkanı Mehmet Bü­yükekşi, toplantıda, Bakan Elitaş’a ihracatçıların sorunla­rını toplu halde sıralanan 200 maddelik bir dosya ile sunar­ken, ihracatın kısa dönemde kalıcı olarak katma değeri yükseltecek şekilde artırılması için 22 maddelik bir öneri paketi üzerinde de halen çalıştıklarını ifade etti. Konuş­masında, Merkez Bankası’nın açıkladığı faizlerin sabit tu­tulması kararına da değinen Büyükekşi, “Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkla­dı. Faizlerin sabit tutulması kararını iki sebeple olumlu buluyoruz. Birincisi, yüksek faizlerin yatırımı ve büyümeyi olumsuz etkileyeceğini düşü­nüyoruz. İkincisi, enflasyon artışındaki iki ana faktörün gıda fiyatlarındaki artış ve dö­viz kurundaki yükseliş oldu­ğunu biliyoruz. Her ikisi de yüksek talepten kaynaklanmı­yor. Yani enflasyonun sebebi yüksek talep değilken, mev­cut talebi daha da kısacak bir faiz artışının enflasyonla mücadelede doğru bir adım olmadığını düşünüyoruz” ifa­delerini kullandı.