İNOSUİT - İNOVASYON ODAKLI MENTORLUK PROGRAMI – SON BAŞVURU 1 AĞUSTOS 2019

İNOSUİT - İNOVASYON ODAKLI MENTORLUK PROGRAMI – SON BAŞVURU 1 AĞUSTOS 2019

Sayın Üyemiz;

 

Bilindiği üzere, katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanmış bulunan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yürütülmekte olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Kasım 2016 tarihinden bu yana devam etmektedir. İnoSuit Programı kapsamında ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilerek odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edilmektedir. Üniversite-Sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” ile İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. İnoSuit Programı’na bugüne kadar 42 farklı ilden 324 firma başvurmuş olup Türkiye İhracatçılar Meclisi mentor havuzunda inovasyon yönetimi konusunda uzman 128 üniversiteden 834 akademisyen mentor bulunmaktadır.

 

İnoSuit Programının sekizinci dönemi 2019 yılı Ekim ayında başlayacak olup, son başvuru tarihi 1 Ağustos 2019dur. Programda yer almak isteyen şirketlerin http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-firma-kayit.html linkteki firma başvuru formunu 1 Ağustos 2019 tarihine kadar doldurmaları yeterli olacaktır.

 

Proje hakkında detaylı bilgi almak için http://www.tim.org.tr/tr/inosuit.html  adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız

 

EK: