KAPANAN İHALE : Ur-Ge Projesi İhtiyaç Analizi Hizmet Alımı

KAPANAN İHALE : Ur-Ge Projesi İhtiyaç Analizi Hizmet Alımı

KAPANAN İHALE : Ur-Ge Projesi İhtiyaç Analizi Hizmet Alımı

 

DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE E-İHRACAT UR-GE PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Arka Plan

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği) olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü “2010/8 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında yürütülmesi planlanan ‘Deri ve Deri Mamulleri Sektöründe Dijital Dönüşüm ve E-İhracat Ur-Ge Projesi’ için ihtiyaç analizi danışmanlığı hizmeti alınacaktır.

 • 2010/8 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan URGE Tebliği’nin vizyonu yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak İşbirliği Kuruluşlarının önderliğinde firmalar arasında kurulan işbirlikleri ile ihracat seferberliği başlatmaktır. Bakanlığın misyonu kümelenme yaklaşımını esas alan ve etkin proje yönetimi ile hayata geçirilen projelerle başlatılan ihracat seferberliğinin kalıcı bir başarıya dönüşmesini sağlamaktır.

 • Deri ve Deri Mamulleri Sektörü Hakkında

2019 yılında deri ve deri mamulleri sektörünün tamamı 1,7 milyar dolarlık ihracat değerine ulaşmıştır. 2019 yılında en çok deri ve deri mamulleri ihracatı yapan ilk 5 ülke; Rusya (%11 pay), Almanya (%7,4 pay), İtalya (%7,3), Irak (%5 pay), İspanya (%4 pay) olarak sıralanmaktadır.

2019 yılında deri ve deri mamulleri ürün grupları içerisinde en çok ihracat ayakkabı ve aksamları ürünlerinde yapılmış olup, bu ürün grubunda 932 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmiştir. İhracatta bir diğer önemli grup yarı işlenmiş/bitmiş deri ve kürk ürün grubu olup, 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 261 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ürünlerin toplamının Türkiye toplam deri ve deri mamulleri ihracatı içerisindeki payı %15,7 olarak hesaplanmaktadır. Deri ve kürk giyim ürün grubu ihracatında ise 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde %21,8 oranında düşüş yaşanmış ve 243,1 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Deri ve kürk giyim ürün grubunun Türkiye toplam deri ve deri mamulleri ihracatı içerisindeki payı ise %14,6’dır. Saraciye ürün grubunda Ocak-Aralık döneminde gerçekleştirilen toplam ihracat 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %7,3 oranında artarak 228,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Saraciye ürün grubunun Türkiye toplam deri ve deri ürünleri ihracatı içerisindeki payı %13,7 düzeyindedir.

 • Deri ve Deri Mamulleri Sektöründe Dijital Dönüşüm ve E-İhracat Ur-Ge Projesi Hakkında

‘Deri ve Deri Mamulleri Sektöründe Dijital Dönüşüm ve E-İhracat Ur-Ge Projesi’ ile yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımlar çerçevesinde sektörün geliştirilmesi, dönüştürülmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Sektörün köklü ve geleneksel alt yapısının getirdiği kalite anlayışını; dijital adaptasyon ile geleceğe taşımak bu projenin en genel manada temelini oluşturmaktadır. Sürdürülebilirlik anlamında deri ve deri mamulleri sektörünü daha da ileriye taşımak için en güncel ve en verimli tasarım ve numune teknolojilerini sektör firmalarına tanıtmak, firmalarımızın bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek, ihracatçı firmaları uluslararası alıcılara sanal numuneler sunabilir hale getirmek için gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek, firmalarımızın tasarım başta olmak üzere kabiliyetlerini arttırmak için ilgili devlet desteklerinden daha fazla faydalanmalarını sağlamak ve nihayetinde firmalarımızın e-ticaret ve e-ihracat kabiliyetlerini arttırmak projenin diğer hedefleri arasında yer almaktadır. Küme üyelerinin; dijital varlıklarını oluşturmaları sıfır noktasından başlayarak online tanıtım, online platformlarda 360˚ ürün teşhiri, her bir küme üyesinin hedef pazarına uygun ürün yerleştirme, sanal fuarlara katılım ve genel olarak e-ticaretin bir kültür haline gelebilmesi amacıyla çalışmaların sürdürülmesi planlanmaktadır.

 2. İşin Kapsamı

Ticaret Bakanlığı 2010/8 URGE Tebliği kapsamında kuruluşumuz deri ve deri mamulleri sektöründe belirlenen firmaların yer aldığı İhtiyaç Analizi faaliyeti başlatılacak ve İhtiyaç Analizi’nin hazırlanması için ilgili danışmanlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alımı yapılacaktır.

İhtiyaç Analizi Faaliyeti ile Proje’de yer alan firmaların mevcut rekabet güçlerini belirleyen iç ve dış koşullar analiz edilerek, uluslararası ortamda rekabet güçlerinin ve ihracat potansiyellerinin artmasını sağlayacak ortak ihtiyaçlar belirlenerek, bu ihtiyaçlar ışığında ortak bir vizyon belirlenecektir.

Stratejik bir yol haritası olarak hazırlanacak olan ihtiyaç analizi firmaların rekabet kabiliyetlerini geliştirecekleri alanlarda danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini, hedef pazarları ve bu pazarlarda kalıcı olabilmeleri için firmalara Proje kapsamında birlikte faydalanabilecekleri tüm faaliyetleri detaylı olarak belirleyecektir. İhtiyaç analizi hazırlığı süresince firmalar ziyaret edileceği gibi, başta hedef pazarlar olmak üzere firmaların Ticaret Bakanlığı desteği ile sektörel bir güç oluşturabilmelerinin alt yapısını oluşturacak olan ve birlikte yer aldıkları ve firmalar arasında işbirliği sürecini başlatan toplantılar gerçekleştirilecektir.

Son olarak ihtiyaç analizi çalışması URGE Projesinin faaliyetlerini, faaliyetler için gereken bütçe ve zaman planını ortaya koyacaktır.

3. Projede Yer Alacak Firmalara İlişkin Bilgiler

Deri ve deri mamulleri sektöründeki temel alt grup ürünleri (ayakkabı-deri konfeksiyon- saraciye) üretebilen firmaların bir araya gelmesi ile geniş katılımlı bir ‘dijital uyum’ kümelenmesi oluşturulması planlanmaktadır.

4. Çalışma Kapsamında Hizmet Sağlayıcı Tarafından Gerçekleştirilmesi Beklenen Faaliyetler

 • İhtiyaç Analizi çalışmasının en etkin şekilde yürütülmesi için metodoloji belirlenecek ve süreç detaylı olarak planlanacaktır,
 • Belirlenen metodoloji çerçevesinde sektörün makro analizi, ulusal ölçekte analizi, bölge/küme analizi, firma analizi, pazar analizi gerçekleştirilecektir,
 • Firma analizleri süresince firmalar en az bir kez ziyaret edilecektir,
 • Firmalar, işbirliği Kuruluşu Proje Yöneticisi ve ilgili temsilcilerle en az 3 toplantı gerçekleştirilmesi beklenmektedir,
 • İhtiyaç analizi ile ortak ihtiyaçlar, ortak vizyon ve ortak öğrenme alanları belirlenecektir,
 • İhtiyaç analizi kapsamında planlanan eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin işleyiş ve konularla ilgili hizmet sağlayıcı önerileri faaliyet tanıtım kartları şeklinde sunulacaktır.  (örn. Faaliyet içeriği önerileri, Dijital ürün tasarım danışmanlığını verebilecek kurumlar, hedef ülkelerde düzenlenecek YPF faaliyetlerinde işbirliği sağlanabilecek yerel kurum/kuruluş ve PR şirketleri vb.)
 • İhtiyaç analizi kapsamında belirlenen üç yıllık stratejik yol haritası kapsamında yıllık etki analizlerinin yapılması, faaliyetlerin takibi, proje bitiminde ise ana etki analizi sonuç raporlamasının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

5. Çalışmanın Yeri ve Süresi

Çalışmalar İstanbul’da firmaların yerleşkelerinde ve de İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Hizmet kapsamında nihai raporlama hazırlanması dahil en fazla 3 ay süre belirlenmiştir. Bakanlık onayına sunulan raporun uzmanlar tarafından incelenmesi ve komisyon onayına müteakip çalışma sonlanacaktır. Bakanlık tarafından talep edilen revizeler veya düzeltmelerin yapılması sorumluluğu Hizmet Sağlayıcıya aittir.

6. Çalışmanın Beklenen Çıktıları

 • Firmalarla ve işbirliği kuruluşları ile en az 3 toplantının gerçekleştirilmesi,
 • 2 adet yıllık etki analizi, 1 adet nihai etki analizi raporu hazırlanması

(Proje süresinin ek 2 yıl uzatılması halinde rapor sayısı değişecektir)

 • Firmalara uygulanacak anket soruları,
 • İhtiyaç analizi raporu (en az 2 adet basılı ve2 adet CD&USB Drive)
 • Raporda önerilen her faaliyet için faaliyet tanıtım kartı hazırlanması,
 • 1 adet Yönetici özeti sunumu (ppt formatında), 1 adet Türkçe Yönetici Özeti Raporu, 1 adet İngilizce Yönetici Raporu

7. Gereklilikler

 • Teklif verecek olan hizmet sağlayıcılardan İhtiyaç Analizi çalışmasının nasıl yürütüleceğini ortaya koyan İhtiyaç Analizi teknik teklif dosyası hazırlaması beklenmektedir. Bu dosyada aşağıdaki başlıklara yer verilmelidir:
  • İhtiyaç Analizine teklif veren firma hakkında bilgi ve firma referansları, o İhtiyaç Analizi metodolojisi,
  • Detaylı Çalışma Planı ve Takvimi,
  • İhtiyaç Analizini hazırlayacak ekip hakkında bilgi ve referansları,
 • Personel
  • Benzer çalışmaları daha önce yapmış olması ve tercihen en az 5 yıllık benzer iş tecrübesine sahip olması,
  • İhtiyaç Analizi’nin konusu olan sektörle ilgili teknik bilgi ve deneyime sahip olması
  • Proje deneyiminin olması vb. o İş tecrübesini kanıtlayan CV, referans ve iş örneklerinin sunulması.
 • Hizmet sağlayıcı tarafından temin edilecek olanaklar ve ekipman o Hizmet sağlayıcı İhtiyaç Analizi çalışmasının gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm ekipman ve teknik malzemeyi kendisi sağlayacaktır. Hizmet sağlayıcı teknik ekipman, seyahat ve konaklama gibi ihtiyaçlar için işbirliği kuruluşundan hiçbir talepte bulunmayacaktır.

8. Özel Gereksinim ve Şartlar

 • Teklifler isteklilerden yazılı olarak teslim alınır.
 • Teknik Teklif belirtilen hizmetin nasıl yapılacağını ve metodolojiyi detaylı bir şekilde anlatır nitelikte hazırlanmalıdır.
 • Teknik Teklif dosyası hizmet sağlayıcı hakkında bilgi, ilgili referansları, örnek işleri, çalışmada yer alacak danışman cv’lerini içermelidir.
 • Fiyat Teklifinde, teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır.
 • Teklif mektubu yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.
 • Teklifler KDV dâhil verilecek olup, Teklifler minimum 30 gün geçerlilik süresine sahip olmalıdır.
 • Teklifler yurtiçi ve yurtdışı ulaşım ve konaklama masrafları dâhil sunulmalıdır.
 • Şartname ekinde yer alan Ek:1, doldurulup kaşe-imza yapılmak suretiyle teslim edilecektir.

9. İdari Hususlar

Teklif veren kurum/kuruluş;

 • Birliğin en düşük teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını, 
 • Teklif konusu işle ilgili olmak üzere Birliğin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını,
 • Teklif konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini,
 • İşi bizzat kendinin yapacağı, iş ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini,
 • İşin tüm haklarının Birliğe ait olduğunu ve hizmete dahil olacak personelin çalışma süresince ve sonrasında çalışmanın içeriği ve firmalara ait bilgileri paylaşmayacağını,
 • Teklifin 30 gün boyunca geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Teklif veren İTKİB ve İDMİB’in aynı haklara sahip olduğunu kabul eder.
 • İDMİB, işbu şartname kapsamında sonuçlandırılan ihale sonucunda yapılacak sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Sözleşmenin İDMİB tarafından haklı sebeple feshedilmesi halinde Hizmet Sağlayıcı, İDMİB’in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmekle birlikte ayrıca sözleşme bedeli kadar cezai şart bedelini İDMİB’e ödemekle yükümlüdür.
 • Taraflar, imzalanacak sözleşme ile ilgili olan konularda ve Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
 • Sözleşmeden doğacak her türlü damga vergisi, resim, harç Hizmet Sağlayıcı tarafından ödenecektir.
 • Taraflar yapılacak sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.
 • Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İDMİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.
 • İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan yapılacak sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.
 • Ödemeler faturanın İDMİB’e tebliği ve İDMİB’in faturayı onayına istinaden İDMİB’in ödeme takvimine göre ödenecektir.
 • Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde tek yetkili mahkeme İstanbul Tahkim Merkezi olacaktır.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ

1.Teklifler, İDMİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve Hizmet Sağlayıcının benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları teklif verenlere yazılı olarak bildirilecektir.

Teklif verenler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde İDMİB'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

EK-1 MALİ TEKLİF FORMU

Sözleşme başlığı              : DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE E-İHRACAT UR-GE PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMET TEMİNİ

Hizmet Sağlayıcının        : … … … … … … … … …

TEKLİF EDİLEN HİZMET

ÇALIŞACAK KİŞİ SAYISI

TOPLAM GÜN/SAAT SAYISI

FİRMA BAŞI BEDEL

İHTİYAÇ ANALİZİ TOPLAM BEDELİ

...TL KDV Dahil

Not: Verilecek olan teklifler KDV dahil olarak verilecek olup, yazı ve rakam ile ayrı ayrı belirtilecektir.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza