REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK DESTEKLER GELİYOR

REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK DESTEKLER GELİYOR

TİM, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu şu­bat ayı toplantısında Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i ağırladı. 23 Şubat tarihinde düzenlenen, İHKİB Başkanı Hikmet Tan­rıverdi, İTHİB Başkanı İsmail Gülle ve İDMİB Başkanı Mus­tafa Şenocak ile TİM Sektörler Konseyi üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, ih­racatta yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, 150 madde­den oluşan bir dosya halinde Başbakan Yardımcısı Şimşek’e sunuldu.

 

Öncelikli talepler paylaşıldı

 

Toplantıda hazır giyim sek­törünün taleplerini aktaran İHKİB Başkanı Hikmet Tan­rıverdi, yurtdışında marka alımlarında risk sermayesi şir­ketleri ile yol alabileceklerini belirterek, İhracatçılara yeşil pasaport verilmesi talebini yeniledi. Toplantıda ihracatta 2015 yılının verilerini hatır­latan TİM Başkanı Mhmet Büyükekşi ise küresel an­lamda bir daralma olduğunu vurgulayarak, ihracatçının gündeminde olan önemli ta­lepleri Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek ile paylaştı. Büyükekşi’nin, “İhracatımız için kritik öne­me sahip konulardan biri Eximbank kredileri. Özellik­le Rusya ve Irak’tan ötürü sorun yaşayan firmalarımız için, taahhüt ve kredi öde­melerinde 1 yıl süre uzatımı yapılmasının faydalı olaca­ğına inanıyoruz. KOSGEB desteklerinden daha fazla firmanın yararlanması için, 2012 yılında KOBİ tanımında belirlenen üst limitin 40 mil­yon TL’den 100 milyon TL’ye çıkarılmasını istiyoruz. Tür­kiye olarak adeta büyümeyi cezalandıran bir anlayışımız var. Beklentimiz, firmaları­mızın büyüdükçe yüklerini hafifleten bir anlayışla vergi ve sosyal güvenlik mevzua­tımızın değiştirilmesi” sözle­riyle dile getirdiği sorunların ardından bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de küresel anlamda büyümede sıkıntı olduğunu ve ihracatçının sıkıntılarını bildiklerini vurguladı. Şimşek, toplantıda paylaşılan Exim­bank kredileri konusunda ihracatçıya her türlü desteğin verileceğini kaydederek, “Öl­çek büyüdü diye bir takım desteklerin verilmemesini doğru bulmuyorum. Küçük firmaları büyütmemiz, büyü­ğü de desteklememiz lazım” vurgusunda bulundu.