Ticari Nitelikte Olmayan Eşyanın Yurt Dışına Çıkarılması

Ticari Nitelikte Olmayan Eşyanın Yurt Dışına Çıkarılması

Sayın Üyelerimiz,

İhracatçı firmaların, özellikle yurt dışında düzenlenen  fuarlarda sergilenmesi amacıyla beraberinde götürdükleri ticari nitelikte olmayan eşyanın ülkeden çıkış işlemlerinde, Gümrük Yönetmeliği'nin 71 no'lu ekinde yer alan belgeyi düzenleyerek işlemlerini tamamlandıkları, geçmiş dönemlerde Atatürk Havalimanı'nda sorunsuz şekilde yapılan çıkış işlemlerinin İstanbul Havalimanı'ndan yapılmak istendiğinde görevli gümrük memurlarının belgeyi düzenlemekten imtina ettikleri, ayrıca havalimanlarında yapılan uygulamalarda yeknesaklık olmaması nedeniyle de çeşitli sorunlar yaşandığı ifade edilmekte ve çözümü hususunda girişimlerde bulunulması Birliğimizce TİM'den talep edilmekteydi.

Konu TİM tarafından Ticaret Bakanlığı'na intikal ettirilmiş olup, alınan cevabi yazıda; İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü nezdinde yapılan araştırmada, İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü bünyesinde ticari nitelikte olmayan geçici ihracat eşyası için işlemlerin Gümrük Yönetmeliği'nin 444'üncü maddesi kapsamında mevzuata uygun bir şekilde Ek-71 düzenlenerek tamamlandığı anlaşılmakla birlikte, bundan sonraki işlemlerde sorun yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönünde ilgili Gümrük Müdürlüğünün talimatlandırıldığı bildirilmektedir.

Diğer taraftan, Türkiye gümrük bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılacak sergi ve fuar eşyasının beyan işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla mevzuat değişikliği çalışmalarının devam ettiği de ayrıca ifade edilmektedir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.