TÜRK EXIMBANK TL Reeskont Kredisi ve Stok Finansman Destek Paketi Faiz Oranlarının Güncellenmesi Hakkında

TÜRK EXIMBANK TL Reeskont Kredisi ve Stok Finansman Destek Paketi Faiz Oranlarının Güncellenmesi Hakkında

Sayın Üyemiz;

TL Reeskont Kredisi faiz oranı yıllık %7,25, KGF komisyon oranı %0,45 olarak güncellenmiştir.

İhracatçılar, imalatçı ve ihracatçılar, imalatçılar (nihai üretici), yurtdışı müteahhitlik firmaları, uluslararası fuarcılık yapan firmalar, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet icra eden diğer firmalar faydalanabilir. KOBİ'ler için 25 Milyon TL, KOBİ dışı firmalar için 50 Milyon TL limitli reeskont kredisi ile;

  • Çalışanlara ücret ödemeleri,
  • Tedarikçilere olan borçlara ve ticari borçlara ilişkin firmalara yapılan ödemeler, (Kredi kullandırım tarihinden öncesine ait (3 aya kadar) ödenememiş faturalar ile vadesi gereği kullandırım tarihi ve sonrasında ödenecek fatura tutarları toplamı kredilendirilebilecektir.)
  • Kira ödemeleri,
  • Yurt içi mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemeler (YP cinsinden kesilen yurt içi faturalar da kredilendirilebilecektir.)
  • Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemeler,
  • Eximbank'a olan TL kredi geri ödemelerini yapılabilecektir.

Kredi Kullandırım Şartı: Firma başvurusuna istinaden kullandırılan kredi tutarı firma adına Türk Eximbank nezdinde açılacak hesapta bloke edilecek ve yukarıda belirtilen harcama alanlarından birine ilişkin olarak ibraz edilecek belgeye istinaden ve işbu belgede belirtilen tutar kadar serbest bırakılarak firma hesaplarına geçilecektir.

Özel şart: Kredide ihracat taahhüdüne ek olarak istihdam taahhüdü şartı bulunmaktadır. Firmaların kredi vadesi boyunda Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının sonu ile kredi vadesinin bulunduğu ayın sonundaki çalışan sayılarının ortalamasının 2020 yılı mart ayı sonu çalışan sayısının altında kalmaması gerekmektedir. İstifa, emeklilik, vefat gibi durumlar istihdam şartında istisna kapsamında tutulacaktır.

Vade, faiz ve ek teminat oranları: Kredi 360 gün vadeli olarak kullandırılacak olup banka teminatı ile kullandırılacak kredilerde faiz oranı yıllık %7,25'dir. KGF PGS kapsamında (Kredi Destek Paketi ve Stok Finansman Destek Paketi) kullandırılacak kredilerde faiz oranına ilave %0,45 KGF komisyonu bulunmaktadır. Ayrıca krediye ilişkin ihracat taahhüdünün ve istihdam şartının yerine getirilmemesi risklerine karşı kredi tutarının %12,75'i oranında ek teminat alınacaktır.

  • Mevcut koşullarda stoklarını sipariş iptalleri ve talep düşüşü nedeniyle satamayarak taşımak zorunda kalan ihracatçılarımızın stok finansmanı amacına yönelik 1 yıl vadeli TL Reeskont Kredisi kullandırılacaktır.
  • Kredi, firmaların 01.01.2020-31.03.2020 tarihleri arasındaki stok alım belgelerinin ibrazı karşılığında kullandırılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.