108 Ton Natural Tiftik İçin Açık Arttırma Hakkında

Sayın Üyemiz,

S.S. Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nden alınan bir yazıda; Birliklerince 03.12.2019 tarihinde yapılan Naturel Tiftik İhalesinde satışı gerçekleşmeyen 108 Ton Tiftik için Açık arttırmanın 17.12.2019 tarihinde saat 11:00’de Ankara Ticaret Borsası’nda tekrarlanacağı ifade edilmektedir.

Anılan yazının devamında; ihaleye iştirak edebilmek için iştirakçilerin teminatlarına ilişkin belgeyi bir gün önceden veya aynı gün ihale başlamadan önce Tiftik Birlik Genel Müdürlüğü Mali ve İdari İşler Müdürlüğü’ne tevdi ve teslim etmiş olmaları gerektiği belirtilmektedir.

Satış şartnamesi ve diğer konularda daha fazla bilgi almak isteyen firmalarımızın S.S. Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ticaret ve İşletme Müdürlüğü ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.