2011/1 SAYİLİ TEBLİG

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri ile DİR, HİR, VRHİB ve Belgesiz İhracat Kredileri programlarına ilişkin süreçlerin dijital ortamda yürütülmesini sağlayan Destek Yönetim Sistemi’nin 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yararlanıcı kayıt işlemlerine açılmış olduğu ve bahse konu desteklerden yararlanmak isteyen firmaların DYS'ye kayıt yaptırmaları gerektiği hususu hatırlatılmaktadır.

 

Konu ile ilgili olarak, İhracat Genel Müdürlüğü’nün talimatları gereğince “DYS kaydını yaptırmayan firmaların bahsedilen Bölge Müdürlüğü’ne KEP ile iletmiş oldukları Yurt Dışı Pazar Araştırması destek başvurularının DYS kaydı yaptırılıncaya kadar değerlendirmeye alınmayacağı hususu bilgilerinize sunulur.