2014/8 Sayılı Karar-UKCA İşareti Kullanımı Hk

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Birleşik Krallık (BK) tarafından 20 Haziran 2022 tarihinde yapılan bir duyuruya atıfla, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren CE işaretinin yerini alacak olan “UK Conformity Assessed (UKCA)” işaretinin uygulamasına dair iş dünyasına yönelik kolaylaştırıcı uygulamalar açıklanmıştır. Konuya ilişkin duyuru metni ile rehber dokümana aşağıdaki adreslerden erişilebilmekte olup, BK Uluslararası Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile yapılan temaslar sonucunda duyuru metninde işaret edilen Avrupa Birliği (AB) uygunluk değerlendirme kuruluşları ve CE işaretlemesine ilişkin hususların, AB tarafından tanınan ülkemiz uygunluk değerlendirme kuruluşları ve CE işaretleme uygulamaları açısından da geçerli olduğu teyit edilmiştir:
-https://www.gov.uk/government/news/government-to-make-it-simpler-for-businesses-to-apply-new-product-safety-markings
-https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain


Yapılan açıklamaya göre:
- Mükerrer test maliyetlerinin önlenmesini teminen, AB tarafından tanınan uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından CE işaretlemesi kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanmış olan işlemler, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek UKCA işaretleme işlemleri için geçerli kabul edilecektir. Bu hususta gerekli mevzuat değişikliği yıl sonuna kadar yapılacak olup, üreticilerin yeniden test yaptırmasına gerek olmaksızın UKCA işaretini ürüne iliştirmesine izin verilecektir.


- Benzer şekilde, 2022 sonuna kadar ülkeye ithal edilmiş ancak stokta olan, dolayısıyla halihazırda BK piyasasına girdiği kabul edilen CE işaretli ürünlerin UKCA işareti alma zorunluluğu ve buna bağlı olarak yeniden test ve sertifikasyona tabi tutulması gerekliliği de kaldırılacaktır.


- Halihazırda BK piyasasına arz edilmiş olan ürünlerin bakım, onarım ve değişimine yönelik yedek parçaların, orijinal ürün veya sistem BK piyasasına sunulduğu zaman geçerli olan koşul ve gereklilikleri sağlaması şartıyla, piyasaya arzına izin verilecektir.


- Etiketleme gerekliliklerine ilişkin kolaylık sağlanmasını teminen, UKCA işaretlemesine bağlı olarak talep edilen bilgilerin 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapışkan etiketle ürüne iliştirilmesine veya ürüne eşlik eden ilave bir doküman ile sunulmasına imkan tanınacaktır.

- Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistem-3 (AVCP System 3) gerekliliklerine tabi olan radyatörler, sızdırmazlık malzemeleri ve fayans/karo yapıştırıcıları gibi belirli yapı malzemeleri için 1 Ocak 2023 öncesinde AB tarafından tanınan onaylanmış kuruluşlar tarafından test yapılmış ise söz konusu ürünler için BK onaylanmış kuruluşlarınca yeniden test yapılmasına gerek olmaksızın işaretleme yapılabilecektir.


- Bahse konu esnekliklerin uygulanacağı ürün grupları ile esnekliklerin işletilmeyeceği ve özel düzenlemelere tabi olacak diğer ürün gruplarının listesi açıklama metninde yer almaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi içeren bağlantılar aşağıda yer almaktadır:
-https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking
-https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukni-marking
-https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain
-https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-northern-ireland
-https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance


Diğer taraftan, UKCA İşareti 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkinKarar’ın Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelge’nin ekinde bulunan EK-1/B “Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri” arasında yer almakta ve Bakanlığımızca destek kapsamında değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.