2020 Yılı İthalat Rejimi Çalışmaları Hakkında

Sayın Üyemiz,

TİM'den gelen yazıda, 2019 yılı İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Tebliğlerinin 29.12.2018 tarihli ve 30640 (2. mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmekte olup; bu çerçevede, mezkûr Karar ve Tebliğlere ilişkin 2020 yılına yönelik olarak Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere İthalat Rejimi hazırlık çalışmaları kapsamında gündeme getirilmesi talep edilen değişiklik önerileri ve ilave edilebilecek diğer hususlara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, konuya ilişkin olarak hazırlık çalışmalarında gündeme getirilebilecek değişiklik önerilerin ve ilave edilebilecek diğer hususların 30 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 12:00'ye kadar [email protected] adresine iletilmesi hususu bilgilerinize sunarız.