2020 Yılı Riskli Ürünleri Belirleme Çalışması Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan ilgili yazıda, 4703 sayılı ‘Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” kapsamında ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi ile güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesinin temin edilmesi ve gerektiğinde idari yaptırım uygulanmasından Bakanlıklarının sorumlu olduğu ifade edilerek yıllık denetim programına alınacak ürünlerin her yıl risk analizi çalışması ile belirlendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, 2020 yılı denetim programına alınacak riskli ürünlerin en isabetli şekilde tespit edilebilmesi açısından sektörlerden gelecek bildirimlerin önem arz ettiği ve bu kapsamda, tüketiciler, üreticiler ve kullanıcılar tarafından Birliklere ulaştırılan şikâyetler dikkate alınarak yoğun olarak kullanılan, yüksek risk taşıması muhtemel ürünlerin çalışmaya dâhil edilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, anılan Bakanlığın sorumluluk alanlarında bulunan ürün gruplarında; asansör, asansör bakım ve işletme, aerosol kaplar, ATEX ürünleri, basınçlı ekipman, elektrikli ekipman, enerji verimliliği, gaz yakan cihazlar, kazanlar, makineler, taşınabilir basınçlı ekipmanlar, piller ve aküler, sivil kullanım amaçlı patlayıcılar, otomotiv, vb. gibi ürünlerin bulunduğu, ürün listesinin tamamına ise https://sug.sanayi.gov.tr/Handlers/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=e1ad7932-6d35-4dbf-821a-ef3c976cc15c web adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu ürünlere ilişkin kullanıcılar açısından ciddi risk taşıyan ve piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarında öncelik verilmesi gerektiği düşünülen ürünlerin ivedilikle  [email protected] e-posta adresine iletilmesi rica olunur.

 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla