2021 Bireysel Katılım Başvuruları

Sayın Üyemiz,

 

Bilindiği üzere, sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara katılımcıların doğrudan katılımına konu fuarlar, T.C. Ticaret Bakanlığınca bireysel katılım kapsamında desteklenmekte olup, söz konusu fuarların destek kapsamına alınabilmesi için 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul Ve Esasları Genelgesi’nin ilgili hükümlerinde sayılan şartların yanında anılan fuarın bireysel katılımın desteklendiği fuarlar listesine alınabilmesi için söz konusu fuarın Genel Sekreterliğimize en geç 1 (bir) ay içinde iletilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, söz konusu talepler Genel Sekreterliğimize iletilirken, ilgili fuarın organizatörü ile akdedilen sözleşme veya fatura örneklerinin de gönderilmesi, anılan belgelerde katılım alanı büyüklüğüne ilişkin bilgilerde yer alması gerekmektedir. Başvuru esnasında anılan hususlara özen gösterilmesini rica ederiz.  

 

Bilgilerine sunulur.