2021/24 Sayılı YYS Elektronik Başvuru İşlemleri Genelgesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere "YYS Elektronik Başvuru İşlemleri" konulu 2021/24 sayılı Genelge hazırlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu Genelgeye ve ekinde yer alan yetkilendirme formu ile kılavuza https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresi üzerinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.