2022 Yılı Arnavutluk Fuarlar Listesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda,  Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Arnavutluk'ta 2022 yılı içerisinde düzenlenmesi öngörülen fuarlara ilişkin bir liste iletilmiş olup yazı ekinde sunulmaktadır. 

Yazının devamında, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri’nde yer alması gerektiği bildirilmiştir. 

Bu çerçevede, yukarıda anılan Fuarlar Listesinde yer almayan bireysel fuarların Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerine eklenmesi talebinin fuarın başlangıcından iki ay önce İhracatçı Birliklerine iletilmesi gerekmektedir.

 

Ek: Arnavutluk 2022 Yılı Fuarlar Listesi (1 Sayfa)

Bilgilerinize sunarız.