2023-2025 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planının (2023-2025), Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sorumluluğu ve ilgili kamu kurum/kuruluşları ile özel kuruluşların iş birliğinde, 2022 yılı içerisinde hazırlanması gerektiği, Bakanlık Makamının 15/06/2022 tarihli Olur'ları gereğince, bahse konu Eylem Planının hazırlık, koordinasyon ve uygulama süreçlerinin izlenmesi görevinin Genel Müdürlüklerince yürütüleceği ifade edilmektedir.

Kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadelede, eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması aşamalarında kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber toplumun tüm kesimlerinin desteği ve iş birliğinin büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bahse konu Eylem Planı kapsamındaki eylem önerilerinin ekte yer alan forma uygun şekilde hazırlanarak 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine iletilmesi rica olunur.

EK: 1 Sayfa (Eylem Öneri Tablosu) için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

İlgili Dosyalar