9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü Hakkında

Sayın Üyemiz;

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne iletilen bir yazıda, TÜRKAK’ın uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu surette uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla 1999 yılında kurularak ülkemizde akreditasyon hizmeti verdikleri ifade edilmektedir. Anılan yazıda devamla, TÜRKAK’ın, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF)’nin tam üyesi konumunda olup adı geçen kuruluşlar ile faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda Çok Taraflı Tanıma Anlaşmaları (MLA-MRA) imzaladığı, böylelikle uluslararası tanınırlığının ilgili tüm uluslararası örgütlerce teyit edildiği, ILAC ve IAF’ın müşterek girişimleri sonucunda her yıl 9 Haziran gününün akreditasyon ve kalite bilincinin arttırılması, akreditasyonun daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla “Dünya Akreditasyon Günü” olarak kutlandığı, bu yılın temasının da “Akreditasyon: Tedarik Zincirine Değer Katar” olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan akreditasyonun; sağlık ve tıbbi cihazlar, inşaat, enerji, giyim ve tekstil, oyuncak ve elektronik, bilgi teknolojileri ve iletişimden yiyecek güvenliği ve su tedarikine kadar her sektörün tedarik zincirlerinde faaliyet göstermekte olduğu, standartların, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ve akreditasyon faaliyetlerinin; insanların, sistemlerin ve doğanın korunması noktasında mevcut değerleri maksimize etmenin yanı sıra ürünlerin teknik şartları sağladığı ve kullanımlarının güvenirlilik düzeyini koruma noktasında etkili araçlar olduğunun kabul edildiği de ayrıca belirtilmektedir. Bu itibarla, uluslararası düzeyde kabul gören akreditasyon faaliyetlerinin, insan güvenliği, çevre güvenliği ve kamu güvenliği gibi konularda halkın güvenini destekleme, ticaret ve iş yapma süreçlerinde maliyetleri azaltma, teknoloji transferi geliştirme ve yatırımları arttırma konularında önemli bir rol oynamakta olduğu ve bu kapsamda Dünya Akreditasyon Günü ile ilgili olarak detaylı bilgilere www.turkak.org.tr, www.iaf.nu, www.ilac.org ve www.european-accreditation.org adreslerinden erişilebildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.