AB Mevzuatında Değişiklik

Sayın Üyemiz,

TİM’den Ticaret Bakanlığı’na atıfla alınan bir yazıda, yem ve gıda yasası, hayvan sağlığı ve hayvan refahı kurallarına uyumun doğrulanmasının temini için gerçekleştirilen resmi kontrollere ilişkin 882/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün Avrupa Birliği (AB) tarafından gözden geçirilmiş olduğu, 27 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/625 sayılı AB Resmi Kontroller Tüzüğünün bahse konu Tüzüğün yerini aldığı ve 2017/625 sayılı Tüzük ile getirilen yeni kuralların kademeli olarak uygulanabilir hale geleceği ve ana uygulama tarihinin 14 Aralık 2019 olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, 2017/625 sayılı Tüzük kapsamında ülkemizi ilgilendiren temel unsurların aşağıdaki gibi olduğu ifade edilmektedir:

  • Söz konusu tüzük yem ve gıda yasası, hayvan sağlığı ve refahı, bitki sağlığı ve hayvansal yan ürünler ile ilgili uyumu doğrulamak için yapılan resmi kontrolleri kapsamaktadır.

  • Sınırlarda AB’ye girmeden önce kontrol edilmesi gereken hayvanlar, hayvansal kökenli ürünler, bitkiler ve diğer ürünler üzerinde yapılan kontrollerde ortak kurallar geçerli olacaktır.

  • Sınırda sistematik kontrollere tabi olan hayvanlar ve ürünlerin listesi mevcut kurallara dayanacaktır.

  • Halihazırda sınır kontrol görevlerini gerçekleştiren sınır denetim noktaları (border inspection posts) ve belirlenmiş giriş noktalarının (designated points of entry) yerini sınır kontrol noktaları ( border control posts) alacaktır.

  • Sınır kontrol noktalarında sunulan tüm sevkiyatlar belge kontrollerinden geçecektir. Belirli hayvanlar veya ürünler için riske dayalı olarak belirlenen bir sıklıkta kimlik ve fiziksel kontroller yapılacaktır. Sıklık oranları belirleme ve değiştirme kriterleri Komisyon tarafından belirlenecektir.

  • Prensipte tüm kontroller sevkiyatın vardığı sınır kontrol noktasında gerçekleştirilecek olup, Komisyon bu prensipten sapmaların hangi durum ve koşullar altında izin verileceğini belirlemek için yetkilendirilmiştir.
  • Üçüncü ülkelerden AB’ye gerçekleştirilecek sevkiyatların önceden bildirilmesi için operatörler tarafından tek bir standart belge olan Ortak Sağlık Giriş Belgesi ( Common Heath Document-CHED) kullanılacaktır. Söz konusu belge örnekleri 14 Ekim 2019 tarihli ve L 261 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 2019/1715 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün II sayılı ekinde yer almaktadır.

Bunlara ilaveten, 2017/625 sayılı Tüzük ile belirlenen kuralların uygulanmasına ilişkin olarak;

  • AB’ye giriş yapan bazı hayvan ve ürün kategorilerinde sevkiyatların ön bildirimine ilişkin 2019/1013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü,
  • Ahşap ambalaj malzemelerinin resmi kontrollerine ilişkin Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü,
  • AB’ye giriş yapan bazı hayvan ve ürün kategorilerinde kimlik ve fiziksel kontrollerin sıklık oranlarının yeknesak uygulanmasında kuralların tespitine ilişkin taslak Komisyon Uygulama Tüzüğü

hakkında AB’nin Dünya Ticaret Örgütü’ne yaptığı sağlık ve bitki sağlığı bildirimlerinin birer örnekleri için tıklayınız. Bildirime konu olan söz konusu mevzuatın bazı istisnalar haricinde 14 Aralık 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.