AB SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI

Ticaret Bakanlığından alınan yazıları konusu AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından 14 Temmuz 2021 tarihinde sunulan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) teklifine ilişkin 13 Aralık 2022 tarihinde Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında siyasi uzlaşı sağlandığı aktarılmaktadır.


Üzerinde uzlaşı sağlanan SKDM metni AB Konseyi tarafından yayımlanmış olup söz konusu metne ilişkin yasal gözden geçirme süreci devam etmekte ve gözden geçirme süreci sonrasında SKDM Yönetmeliğinin AB resmi dillerine çevrilerek yayınlanması
beklenmektedir. SKDM'nin uluslararası ticaret kuralları ile uyumluluğu açısından uygulamaların, ithalatçı ve üçüncü ülke üretici/ihracatçılarına, AB’nin kendi üreticilerine AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında getirdiğinden daha fazla bir külfet getirmemesi önem arz etmektedir.


Bu kapsamda, AB’nin karbon kaçağını önlemek ve ilgili sektörlerde üreticilerinin rekabet gücünü korumak amacıyla hayata geçirdiği SKDM Tüzük metninin son taslağı ekte iletilmekte olup bilgileri ve metin hakkında olası görüşlerin 20 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 13:00'e kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.