ABD Aluminyum Levha İdari Gözden Geçirme Soruşturması

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “Alüminyum Levha” ithalatına karşı 8 Mart 2021 tarihinden bu yana anti-damping ve telafi edici vergi (countervailing duty) önlemleri uygulanmakta olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 12 Haziran 2023 tarihli ABD Resmî Gazetesi’nde yer alan bildirimde, alüminyum levha ürününe yönelik anti-damping önlemi kapsamında 1 Nisan 2022-31 Mart 2023 dönemi için, telafi edici vergi önlemleri kapsamında 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 dönemi için idari gözden geçirme soruşturmalarının Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından başlatıldığı belirtilmektedir. Anılan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-06-12/pdf/2023-12432.pdf bağlantısından erişilebilmekte olup, açılış bildiriminde adı geçen firmalarımızın soruşturma döneminde ABD’ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda anılan bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerekmektedir.

Açılış bildiriminin incelenmesinden de görüleceği üzere ITA, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olup bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış tarihinden itibaren 35 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacaktır. Ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkânı bulunmaktadır. ITA tarafından mezkûr telafi edici vergi soruşturmaları kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formlarının yanı sıra Bakanlığımıza da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen hükümet soru formları gönderilecek olup, soruşturmalar süresince firmalarımız ve Bakanlığımız arasında koordineli olarak çalışılması büyük önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda olduğu da iletilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.