ABD Kağıt Torbalar Damping Soruşturması

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yerli üreticileri tarafından Kamboçya, Çin, Kolombiya, Hindistan, Malezya, Portekiz, Tayvan, Vietnam’ın yanısıra ülkemiz menşeli kağıt alışveriş torbalarının ve çantalarının ithalatına yönelik damping soruşturması, ilaveten aynı ürünlerin Çin ve Hindistan menşeli olanlarının ithalatında telafi edici vergi soruşturması açılması için başvuru yapıldığı;  damping uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine ilişkin incelemeler yapan USITC tarafından soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmektedir. Aynı yazıda devamla;

  • Soruşturmaya taraf olmak ve “Public Service List”te yer almak isteyenlerin soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı 6 Haziran 2023 tarihinden itibaren 7 gün içinde USITC’ye başvuru yapmaları zorunluluğu bulunduğu,
  • Söz konusu bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-06-06/pdf/2023-11994.pdf bağlantısından ulaşılabildiği,
  • Bu çerçevede, katılımcı firmalardan daha sonrasında soru formları yoluyla temin edilen bilgilerden ortaya çıkan bulguların USITC tarafından zarar veya zarar tehdidine dair verilecek ön ve nihai kararlarda kullanılacağı,
  • her halükârda verilen bilgilerin bilahare teyit edebileceği ve doğruluğunun önemli olduğu hususlarının soru formunu doldurma niyetinde olan firmalarımızca dikkate alınması önem arz ettiği belirtilmektedir.

 

Yukarıda belirtilen hususlar ve mevcut süre kısıtları çerçevesinde anılan soruşturmalara ülkemiz ilgili özel sektörünü temsilen hangi İhracatçı Birliğinin taraf olacağı ve söz konusu Birliğin Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” kapsamında avukatlık/danışmanlık hizmeti alıp almayacağı hususlarının ivedilikle karara bağlanarak Bakanlığımıza bildirilmesi önem arz etmektedir.

 

Öte yandan, USITC’nin soruşturmasına taraf olan ihracatçı firmalarımız için genel olarak soruşturma süreçlerine dair bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Bununla birlikte, ihracatçılarımızın olası bir anti-damping vergisi önlemine maruz kalmamasını teminen Bakanlığımız tarafından hazırlanacak ülkemiz görüşlerinin yazılı ve sözlü olarak ABD makamlarına tevdi edilmesi öngörülmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.